2018/058 UWV moet afspraken over wijziging van oorspronkelijke vraagstelling van het deskundigenoordeel schriftelijk bevestigen

Instantie
UWV
Rapportnummer
2018/058
Rapport

Verzoekster is door een ernstig ongeluk arbeidsongeschikt geworden. De bedrijfsarts vond dat zij geleidelijk aan haar werkzaamheden weer zou kunnen oppakken. Daar was zij het niet mee eens en daarom vroeg zij een deskundigenoordeel aan bij het UWV.

Het UWV doet aan de hand van een specifieke vraag van een werkgever of een werknemer rond de re-integratie onderzoek en geeft daarover een oordeel. De vraag die verzoekster aan het UWV voorlegde was: "Kan ik mijn eigen werk weer doen?". Om die vraag te beoordelen, werd zij op het spreekuur van de verzekeringsarts van het UWV uitgenodigd. Twee dagen na dat spreekuur vroeg haar werkgever ook een deskundigenoordeel aan met als vraag of verzoekster voldoende deed aan haar re-integratie. Het UWV oordeelde dat verzoekster niet voldoende deed.

Omdat dit geen antwoord was op de vraag die zij aan het UWV had gesteld, diende verzoekster een klacht in bij het UWV. Volgens haar had het UWV de vraagstelling aangepast na ontvangst van de aanvraag van haar werkgever. Volgens het UWV was de wijziging van de vraagstelling in overleg met verzoekster aangepast omdat niet in geschil was dat verzoekster ziek was.

Verzoekster klaagde vervolgens bij de Nationale ombudsman erover dat zij niet had ingestemd met tussentijdse wijziging van de vraagstelling en bovendien klaagde zij over de onzorgvuldige klachtbehandeling. Het UWV was namelijk maar op één klachtonderdeel ingegaan, terwijl zij over meerdere aspecten geklaagd had.

De Nationale ombudsman concludeert na onderzoek dat niet vastgesteld kan worden dat het UWV met verzoekster voorafgaande aan het onderzoek door de verzekeringsarts heeft afgesproken de vraagstelling van het deskundigenoordeel te wijzigen. De Nationale ombudsman is dan ook van oordeel dat er onvoldoende open en duidelijk met verzoekster is gecommuniceerd over de procedure. De klacht acht hij gegrond wegens strijd met het vereiste van transparantie.
De klacht over de klachtbehandeling acht de Nationale ombudsman gegrond wegens strijd met het motiveringsvereiste.

De Nationale ombudsman verbindt aan zijn oordeel de aanbeveling dat het UWV afspraken die een wijziging van de oorspronkelijke vraagstelling van het deskundigenoordeel inhouden schriftelijk bevestigd.

Instantie: UWV

Klacht:

arbeidsdeskundige heeft zonder instemming van verzoekster het onderwerp van het door haar aangevraagde deskundigenoordeel gewijzigd.

Oordeel:
Gegrond

Instantie: UWV

Klacht:

in de klachtafhandeling slechts op één aspect van verzoeksters klacht is ingegaan.

Oordeel:
Gegrond