Ziek op het werk

Hebt u een vraag voor het UWV over ziekte op werk of arbeidsongeschiktheid? Bent u het bijvoorbeeld niet eens met een oordeel van het UWV? Of voelt u zich niet goed behandeld? Op deze pagina helpen wij u verder.

Man thuis met voet in gips

Mijn vraag gaat over

 • De arts of arbeidsdeskundige van het UWV heeft mij niet goed behandeld

  Vindt u dat de arts of arbeidsdeskundige van het UWV u niet goed heeft behandeld? Dat is erg vervelend, zeker als u zich niet serieus genomen voelt.

  Als u ziek bent of niet kunt werken, kunt u een uitkering krijgen van het UWV. U krijgt dan te maken met een verzekeringsarts of een arbeidsdeskundige van het UWV. Zij proberen zo goed mogelijk te zien hoe het met uw gezondheid is. Ook bekijken ze wat u met de beperkingen die u hebt, nog wel kunt doen.

  Het kan zijn dat een spreekuur niet prettig is verlopen. Of dat u het gevoel hebt dat de arts of arbeidsdeskundige uw klachten niet serieus neemt. U kunt hierover dan een klacht indienen bij het UWV.

  Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij het UWV? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik ben het niet eens met het deskundigenoordeel over mijn re-integratie

  Bent het niet eens met de uitkomst van het deskundigenoordeel van het UWV? Dat is erg vervelend, zeker als u weer aan het werk moet maar dat niet kan.

  Bij een deskundigenoordeel kijkt het UWV wat er tijdens uw re-integratie is gebeurd en beoordeelt dit. Het deskundigenoordeel is geen advies over hoe het verder moet. Het is de bedoeling dat werkgever en werknemer er samen verder uitkomen. U kunt dan ook geen bezwaar maken tegen een deskundigenoordeel.

  U kunt wel een klacht indienen bij het UWV. Het oordeel blijft dan waarschijnlijk hetzelfde, maar mogelijk past het UWV de werkwijze in de toekomst aan. Komt u er niet uit met het UWV of loopt u vast? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik verschil met het UWV van mening over mijn arbeidsongeschiktheid

  Verschilt u met het UWV van mening over uw arbeidsongeschiktheid? Dat is erg vervelend, zeker als dat gevolgen heeft voor uw uitkering.

  Als u ziek bent of niet kunt werken, kunt u een uitkering krijgen van het UWV. U krijgt dan te maken met een verzekeringsarts of een arbeidsdeskundige van het UWV. Zij proberen zo goed mogelijk te zien hoe het met uw gezondheid is. Ook bekijken ze wat u met de beperkingen die u hebt, nog wel kunt doen.

  Wat de verzekeringsarts vindt, komt in een rapport te staan. Dat rapport gebruikt het UWV om te beslissen over uw uitkering. Tegen het rapport of de conclusie van de arts kunt u geen bezwaar maken. Maar u kunt wel bezwaar maken tegen de beslissing die het UWV neemt over uw uitkering.

  Komt u er niet uit met het UWV of loopt u vast? Dan mogen wij u verder helpen. U kunt ook het Juridisch Loket om u te helpen bij het maken van bezwaar.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555