2017/104 Gemeente Leidschendam-Voorburg wijst aanvraag kwijtschelding af wegens ontbrekend bankafschrift

Rapportnummer
2017/104
Rapport

Mevrouw X. vraagt kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen bij de gemeente Leidschendam-Voorburg. Per brief vraagt de gemeente haar om aanvullende informatie toe te sturen. Mevrouw X. vraagt om verduidelijking van dit informatieverzoek. De gemeente en mevrouw X hebben hierover meerdere keren contact. Helaas verwijst de gemeente in haar beantwoording vooral naar de niet duidelijk geformuleerde brief. Op enig moment in de procedure weet de gemeente dat enkel één specifiek bankafschrift nog ontbreekt, maar zij vraagt mevrouw X. hier niet naar. De gemeente wijst het verzoek om kwijtschelding af vanwege onvoldoende informatie. De Nationale ombudsman is van mening dat de gemeente haar verzoek om informatie aan mevrouw X. veel duidelijker had kunnen formuleren en het stuk dat als enige nog ontbrak specifiek had kunnen opvragen. Na het onderzoek door de Nationale ombudsman stelt de gemeente mevrouw X. alsnog in de gelegenheid om het ontbrekende bankafschrift toe te sturen. Na ontvangst van het bankafschrift toetst de gemeente het verzoek om kwijtschelding en kent het alsnog toe. De Nationale ombudsman heeft hiervan met instemming kennisgenomen.

Instantie: Gemeente Leidschendam-Voorburg

Klacht:

afwijzing verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingen over 2015 vanwege ontbrekende informatie

Oordeel:
Gegrond