Geen kwijtschelding van GBLT

Mijn auto is ook onmisbaar

Op deze pagina

  Column
  Mantelzorger helpt oudere vrouw uit de auto. Ze staan geparkeerd voor de huisartsenpraktijk.

  GBLT int de gemeente- en waterschapsbelasting voor zeven gemeenten en vijf waterschappen. Ook Annette (niet de echte naam) krijgt een aanslag. Maar ze heeft te weinig geld en vraagt GBLT of ze niet hoeft te betalen (kwijtschelding). Dat lukt niet. GBLT kijkt namelijk eerst hoeveel iemand kan betalen en hoeveel bezittingen iemand heeft. Volgens de regels telt een auto ook mee, behalve als die minder waard is dan €2.269,-. Annette heeft een auto die meer waard is dan dat. GBLT vindt daarom dat Annette de belastingen gewoon kan betalen.

  Medische situatie

  Soms zijn er uitzonderingen. Een auto die 'aantoonbaar absoluut onmisbaar' is, bijvoorbeeld vanwege invaliditeit, wordt niet meegerekend. Annette begrijpt het niet. Haar auto is absoluut onmisbaar! Ze gebruikt deze vanwege de medische situatie van haar zoon. Die heeft ernstige gezondheidsproblemen en 24 uur per dag zorg nodig. Ze brengt haar zoon naar vele medische afspraken. Waarom wordt voor haar geen uitzondering gemaakt? Annette legt haar situatie uit aan GBLT. Ze stuurt documenten, zoals een gehandicaptenparkeerkaart mee, waarmee ze de intensieve zorg voor haar zoon bewijst. Maar GBLT blijft bij de afwijzing.

  U kan betalen

  Annette neemt contact op met de Nationale ombudsman. Collega Bo (niet de echte naam) onderzoekt de zaak en vraagt GBLT om meer uitleg. GBLT legt uit dat een auto die niet is omgebouwd, niet onder de uitzondering valt. Omdat een auto die door een handicap onmisbaar is, doorgaans ook is aangepast of omgebouwd. GBLT zegt ook dat mensen met een medische verklaring of gehandicaptenparkeerkaart een auto van maximaal €4.538 mogen hebben. Maar de auto van Annette is volgens GBLT ook meer waard dan dat. Ze vinden dat Annette haar zoon ook met ander vervoer of een goedkopere auto kan vervoeren. Ze blijven erbij dat Annette kan betalen.

  Geen goede afweging

  De ombudsman vraagt zich af waar GBLT de uitleg over al dan niet onmisbare auto's op baseert. En waar de regels over het bedrag van €4.538 staan. In de wet staat dat de waarde van de auto niet meetelt, als iemand goed kan uitleggen dat deze absoluut onmisbaar is. Door een auto die niet is omgebouwd niet onmisbaar te vinden, doet GBLT geen recht aan de bedoeling van de uitzondering. GBLT heeft geen goede afweging gemaakt in de situatie van Annette. Ook is het opmerkelijk dat de eigen regels van GBLT niet te vinden zijn voor burgers. De ombudsman vraagt GBLT er opnieuw naar te kijken. En met resultaat. GBLT besluit dat Annette de belastingen toch niet hoeft te betalen.

  De persoon op de foto is niet de persoon uit de tekst.

  Deze column is ook verschenen in De Telegraaf van 6 augustus 2022.