Behandelingsduur loopt steeds verder op

Groeiende behandelingsduur aanvragen Militair Invaliditeitspensioen volstrekt ontoelaatbaar

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Man zit op muur en houdt zijn hoofd in de handen. Hij kijkt treurig.

  Veteranen en oorlogs- en dienstslachtoffers die een invaliditeitsuitkering aanvragen, moeten onacceptabel lang wachten tot ze daar uitsluitsel over krijgen. Dat schreef de Veteranenombudsman op 14 oktober 2019 in een brief aan de toenmalig minister van Defensie. Nu blijkt dat in de tussentijd de behandelingstijd van aanvragen voor dit zogenoemde Militair Invaliditeitspensioen (MIP) alleen maar is opgelopen.

  Als reactie op de brief van Veteranenombudsman, lieten het ministerie van Defensie, het pensioenfonds ABP en het Veteranenloket toentertijd weten dat er een aantal initiatieven was genomen om de behandeltermijn te verkorten. Uit recente informatie die de Veteranenombudsman van het ministerie heeft ontvangen blijkt echter dat de doorlooptijden alleen maar zijn gestegen.

  De doorlooptijd voor de pensioenaanvragen bij ABP BRD (Bijzondere Regelingen Defensie) is gestegen van 299 dagen in 2019, tot 344 in 2022. En de gemiddelde doorlooptijd bij ABP SMO (Sociaal Medisch Onderzoek) liep op van 374 dagen in 2019 tot 420 dagen in 2022. 

  Oproep aan de minister

  Veteranenombudsman Reinier van Zutphen schrijft in een nieuwe brief aan minister Ollongren dat deze langere behandelingsduur volstrekt ontoelaatbaar is. "lk maak me grote zorgen over wat deze lange en groeiende doorlooptijden doen met deze veteranen. Daarom dring ik er bij de minister op aan om nú maatregelen te nemen die de behandelingsduur daadwerkelijk verkorten."

  Bijlagen

  Brief Nationale ombudsman aan minister van Defensie over behandelduur MIP (pdf, 121.42 kB)