Veteranenombudsman: lange wachten aanvragen Militair Invaliditeitspensioen moet snel afgelopen zijn

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Een veteraan met een hulphond

  Veteranen moeten nog steeds onacceptabel lang wachten op uitsluitsel over hun aanvraag voor een Militair Invaliditeitspensioen (MIP). Belangrijkste knelpunt hierbij is het tekort aan verzekeringsartsen om de aanvragen snel te beoordelen.

  Reinier van Zutphen: "Elke beoordeling moet toch binnen de termijn van 180 dagen af te ronden zijn. Ik juich de initiatieven die het Ministerie van Defensie, het ABP en het Veteranenloket al hebben genomen toe, maar tot nu toe zie ik nog steeds geen merkbare verbetering. Terwijl het gaat om een noodzakelijke inkomensvoorziening voor kwetsbare veteranen."

  Aanbevelingen Veteranenombudsman

  De Veteranenombudsman beveelt de minister van Defensie daarom aan om de MIP-beoordeling uit te stellen tot na het bereiken van de medische eindtoestand. Hierdoor hoeft de veteraan maar een keer bij de verzekeringsarts te komen. In geval van financiële nood moet de veteraan in de tussentijd in aanmerking komen voor een voorlopige inkomensvoorziening of uitkering. Daarnaast kan de rol van zorgcoördinatoren verder worden uitgebouwd. Door actief de regie te nemen en zo ook de termijnen in de procedures te bewaken of te wijzen op voorzieningen, kunnen zij veteranen goed ondersteunen. In de huidige situatie is de regie onvoldoende en ontbreekt het zicht op de veteranen die in keuringsprocedures zitten. De ombudsman heeft zaken opgepakt van veteranen die tot wel 9 jaar in onzekerheid worden gehouden door telkens opnieuw gekeurd te worden. Zorgcoördinatoren moeten wel toegang hebben tot relevante informatie afkomstig van ABP/SMO. Ook stelt de ombudsman vast dat een veteraan bij de beoordeling van een voorzieningenaanvraag niet altijd bij een verzekeringsarts hoeft te komen. Als de veteraan voor de MIP-beoordeling al recent bij een verzekeringsarts is geweest, kan de arts deze informatie samen met het beeld van de zorgcoördinator gebruiken om te beoordelen. Daar hoeft de veteraan niet weer voor op spreekuur te komen.

  De Veteranenombudsman heeft de minister om een reactie op zijn aanbevelingen gevraagd en wil op de hoogte blijven van de voortgang van de initiatieven die al zijn genomen.

  Achtergrond

  In de afgelopen jaren heeft de Veteranenombudsman tientallen klachten en signalen ontvangen over de lange behandelingsduur van aanvragen voor een Militair invaliditeitspensioen (MIP) en over verzoeken om een herbeoordeling of een voorziening. Terwijl de (her)beoordeling voor deze groep veteranen heel belangrijk is omdat daarmee uiteindelijk de medische eindtoestand wordt vastgesteld. Een definitieve beoordeling geeft niet alleen rechtszekerheid maar is voor de veteranen ook een afsluiting van een belastende, stressvolle periode die (her)beoordelingen met zich meebrengen. De Veteranenombudsman startte daarom in mei 2019 een onderzoek naar knelpunten in de procedures.

  Eerder bracht de Veteranenombudsman al rapporten uit over een Bosnië en een Afghanistan veteraan die door jarenlange (her)keuringstrajecten zonder uitzicht op een eindtoestand er aan onderdoor gingen. Pas na bemoeienis van de ombudsman kwam er in hun dossiers een doorbraak. Al in 2018 stelde de ombudsman vragen over het verschuiven van de herbeoordelingstermijn met een jaar. De minister gaf toen aan dat er te weinig verzekeringsartsen beschikbaar zijn.

  Bijlagen

  Brief aan minister van Defensie (14 oktober 2019) (pdf, 261.17 kB)
  Antwoorden van minister van Defensie op brief Veteranenombudsman van 16 mei 2019.pdf (pdf, 277.13 kB)
  Schematisch overzicht proces militair invaliditeitspensioen (pdf, 78.03 kB)
  Schematisch overzicht proces toekenning voorzieningen (pdf, 170.76 kB)
  Schematisch overzicht proces bezwaar Bijzondere Regelingen Defensie (BRD) (pdf, 738.71 kB)