Indië-veteraan raakt tussen wal en schip

Op deze pagina

  Column
  Foto van een herdenking militairen

  Vandaag vindt bij het Nationale Indië-Monument in Roermond de jaarlijkse herdenking plaats van de Nederlandse militairen die tussen 1945 en 1962 in Nederlands Indië en Nieuw Guinea zijn gesneuveld. In deze gebieden zijn ruim 180.000 Nederlandse militairen ingezet. Als Veteranenombudsman ben ik bij deze herdenking aanwezig.

  Meneer Van der Poel* is een van de militairen die heeft gediend in deze gebieden. Hij is een krasse oud-marinier van 88 jaar uit Rotterdam. De gevolgen van zijn diensttijd zijn nog dagelijks voelbaar voor hem. Hij is invalide en dat heeft te maken met zijn inzet tijdens oorlogsomstandigheden. Sinds 2014 ontvangt de heer Van der Poel een bescheiden militair invaliditeitspensioen (MIP). Namens het ministerie van Defensie verzorgt het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) de uitvoering van invaliditeitsregelingen- en voorzieningen voor militairen en veteranen.

  Naast een militair invaliditeitspensioen bestaat er sinds 2012 ook de regeling Ereschuld. Dit is een bijzondere uitkering voor veteranen die door hun uitzending lichamelijk of psychisch gewond zijn geraakt en die de gevolgen daarvan nog dagelijks ervaren. Om aanspraak te kunnen maken op deze eenmalige uitkering had meneer Van der Poel voor 1 juni 2012 een aanvraag moeten doen. Maar omdat hij niet wist dat deze regeling bestond, was hij te laat met zijn aanvraag.

  De regeling Ereschuld is opgevolgd door de permanente regeling Volledige Schadevergoeding. Het ABP stuurt meneer Van der Poel een brief waarin staat dat hij niet in aanmerking komt voor deze regeling. Helaas! Hij is namelijk te oud om aanspraak te maken op deze vergoeding. Meneer Van der Poel valt daardoor tussen wal en schip en hij voelt zich daardoor niet erkend.

  Meneer Van der Poel stuurt mij een brief met zijn verhaal. Als Veteranenombudsman behandel ik klachten van veteranen. Ik bespreek zijn brief met collega Marianne. Zij neemt contact op met het ministerie van Defensie. Ze vraagt of het ABP niet toch mogelijkheden ziet meneer Van der Poel tegemoet te komen. Dan krijgt meneer Van der Poel alsnog goed nieuws van het ABP. Hij ontvangt alsnog een eenmalige uitkering op basis van de ereschuldregeling! Wij zijn tevreden over het maatwerk dat door het ABP alsnog is geleverd.

  We zijn blij dat we als onafhankelijke Veteranenombudsman meneer Van der Poel en andere veteranen kunnen helpen. Want onze veteranen verdienen onze bijzondere aandacht.

  *gefingeerde naam