Verbeteringen doorgevoerd en structureel overleg afgesproken

Nationale ombudsman sluit onderzoek naar geluidsoverlast door vliegverkeer af

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Senior man met grijs haar en grijze baad ligt wakker in bed

  De Nationale ombudsman heeft zijn onderzoek naar de afhandeling van meldingen over (geluids)overlast door vliegverkeer afgerond. Hij startte dit onderzoek in 2020 n.a.v. klachten en signalen dat omwonenden van vliegvelden veel (geluids)overlast ervaren en zich zorgen maken. De ombudsman voerde de afgelopen jaren verschillende gesprekken en constateert dat er verbeteringen zijn doorgevoerd.

  Geluidsoverlast door vliegverkeer is regelmatig in het nieuws. Een lastig probleem, omdat klachten van omwonenden niet altijd op te lossen zijn. Vliegtuigen geven nou eenmaal geluidsoverlast. Wel kan er veel frustratie bij burgers worden weggenomen door betere communicatie en door hen beter te betrekken bij keuzes die worden gemaakt. Daarom heeft de ombudsman de afgelopen jaren er op gewezen dat:

  • burgers duidelijkheid moeten hebben over wat zij van het doen van meldingen mogen verwachten;
  • burgers actief en adequaat worden geïnformeerd over wat er met hun meldingen en met meldingen in het algemeen gebeurt;
  • de informatie uit de meldingen wordt betrokken bij de keuzes rond vliegroutes, hoogtes en tijden en bij het toezicht en de handhaving.

  Gesprekken en verbeteringen

  De Nationale ombudsman heeft met bewoners en omwonendenorganisaties gesproken om te horen wat er bij hen leeft. Deze zorgen en inzichten heeft hij meegenomen in de brieven aan – en gesprekken met - de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) in 2020 en 2021. Op basis daarvan zijn de meldpunten van verschillende luchthavens in werkgroepen aan de slag gegaan. Dit heeft er onder meer toe geleid dat er verbeteringen in gang zijn gezet om burgers waar mogelijk beter te informeren. Er is meer persoonlijk contact gekomen met bewoners die veel meldingen maken en is er betere communicatie met de luchtverkeersleiding en afstemming tussen meldpunten onderling. Ook is er gewerkt aan het duidelijk(er) aangeven wat melders wel, maar ook niet mogen verwachten van hun melding.

  Ronde tafel en vinger aan de pols

  In het laatste gesprek dat de Nationale ombudsman voerde met de minister van I&W heeft deze toegezegd een rondetafelconferentie te organiseren met alle betrokkenen. Ook neemt de Nationale ombudsman deel aan deze ronde tafel. Er zal worden gesproken over de manier waarop hindermeldingen worden afgehandeld en hoe dit tot verdere verbeteringen kan leiden.

  De ombudsman vindt de ontwikkelingen van de afgelopen jaren positief. In een brief aan de minister van I&W laat hij weten het onderzoek formeel af te ronden. Wel heeft hij de afspraak gemaakt met de minister om over een half jaar nog eens de stand van zaken door te spreken.

  Bijlagen

  Brief aan ministerie I&W over afronding onderzoek naar meldingen overlast vliegverkeer (pdf, 31.88 kB)
  Brief aan minister – juli 2020 - over meldingen geluidsoverlast vliegverkeer (pdf, 75.98 kB)
  Brief aan minister - feb 2021 - over meldingen geluidsoverlast vliegverkeer (pdf, 59.79 kB)
  Antwoordbrief minister aan Nationale ombudsman over geluidsoverlast vliegverkeer (pdf, 76.18 kB)