Gesprek over regierol minister I&W rond meldingen geluidsoverlast vliegvelden na formatie

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Jongen kijkt zuchtend op zijn telefoon

  Burgers geven bij de Nationale ombudsman aan dat zij zich onvoldoende gehoord voelen als zij melding maken van geluidsoverlast van vliegverkeer. Zij weten vaak niet bij welke instantie zij terecht kunnen en wat er daarna met hun melding gebeurt. Ze vragen zich zelfs af of het zin heeft om te melden. Wordt de informatie daadwerkelijk betrokken bij de keuzes rond vliegroutes, hoogtes, tijden en bij het toezicht en de handhaving.

  Omdat de luchtvaart onder de verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat valt, verwacht de ombudsman dat de minister ook rond de behandeling van meldingen de regie neemt. De ombudsman kondigde vorig jaar aan over deze regierol met de minister in gesprek te willen. Door omstandigheden heeft dat gesprek nog niet plaatsgevonden. Nu het kabinet demissionair is, vindt de ombudsman het effectiever om het gesprek na de formatie met de nieuwe bewindspersoon te voeren.

  Drie uitgangspunten behandeling meldingen

  De impact van geluidsoverlast van vliegverkeer kan voor omwonenden groot zijn. Over de overlast spelen al jarenlang discussies. Voor een behoorlijke behandeling van meldingen zijn volgens de ombudsman drie uitgangspunten belangrijk:

  1. Dat burgers duidelijkheid hebben over wat zij van het doen van meldingen mogen verwachten;
  2. Dat burgers actief en adequaat worden geïnformeerd over hetgeen met hun meldingen en met meldingen in het algemeen gebeurt;
  3. Dat de informatie uit de meldingen wordt betrokken bij de keuzes rond vliegroutes, hoogtes en tijden en bij het toezicht en de handhaving.

  Meldingen burgers meenemen in overlegstructuur

  In de luchtvaartnota 2020-2050 is meer aandacht voor een gezonde leefomgeving en afname van de negatieve gezondheidseffecten door de luchtvaart, zoals geluidshinder en uitstoot van schadelijke stoffen. De Rijksoverheid wil ook de bewoners daarbij betrekken. De vormgeving van de participatie in de overlegstructuur rond de luchthavens wordt herzien. De ombudsman vraagt de verantwoordelijke bewindspersoon er voor te zorgen dat de concrete meldingen van overlast daarbij niet buiten beeld blijven.

  Bijlagen

  Brief aan minister over meldingen geluidsoverlast vliegverkeer (pdf, 59.79 kB)