Gemeentelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn corrigeert onterechte aanslagen

Nationale ombudsman rondt onderzoek naar onterechte zuiveringsheffing af

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Vrouw kijkt bezorgd naar rekeningen

  De Nationale ombudsman heeft zijn onderzoek afgerond naar een klacht van een mevrouw met een Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) die ten onrechte aanslagen zuiveringsheffing heeft ontvangen van het Gemeentelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GLBT). Hij startte dit onderzoek in 2021. Naar aanleiding hiervan heeft het GLBT een hersteltraject opgezet waarmee de registratie van de IBA's weer op orde wordt gebracht en onjuist opgelegde aanslagen worden gecorrigeerd.

  De Nationale ombudsman ontving eind 2020 een signaal van een mevrouw die in het buitengebied van de gemeente Doetinchem woont en een IBA-systeem  heeft. Zij bleek enkele jaren ten onrechte aangeslagen te zijn voor de zuiveringsheffing. Na tussenkomst van de Nationale ombudsman heeft het GBLT de aanslagen van deze mevrouw gecorrigeerd. Naar aanleiding van deze individuele zaak startte de Nationale ombudsman in mei 2021 een onderzoek om na te gaan of nog meer burgers met een IBA ten onrechte of onjuiste aanslagen hebben ontvangen van het GBLT.

  Onderzoek en hersteltraject

  Op verzoek van de Nationale ombudsman controleerde het GBLT aan de hand van een lijst met IBA's van het waterschap Rijn en IJssel of er ten onrechte aanslagen zijn opgelegd. Dit bleek het geval te zijn. Het GBLT heeft deze aanslagen gecorrigeerd en de inwoners daarover geïnformeerd. Ook heeft het GBLT de andere waterschappen en ruim 90 gemeenten, vallend onder haar werkgebied, verzocht gegevens over de IBA's te verstrekken voor een controle van de juistheid van eerder opgelegde aanslagen. Medio juni 2022 hebben alle waterschappen en een derde van de gemeenten informatie verstrekt aan het GBLT. Tot zo ver heeft dit geleid tot meer dan 1.750 aanslagen die gecorrigeerd zijn. 

  Hersteltraject gaat door

  Het GBLT blijft doorgaan met het opvragen van de ontbrekende informatie over de IBA's, maar verwacht niet dat er nog grote aantallen aanslagen gecorrigeerd moeten worden. Bovendien heeft een eventueel incorrecte aanslag zuiveringsheffing volgens het GBLT niet per se nadelige financiële gevolgen voor de burger. In de meeste gevallen hoeft de burger dan geen zuiveringsheffing te betalen, maar wel een verontreinigingsheffing waarvoor hetzelfde tarief geldt.

  Het hersteltraject is nog niet afgerond. Toch kan het onderzoek volgens de Nationale ombudsman worden afgesloten en heeft hij het GBLT per brief op de hoogte gebracht: "Inmiddels heeft het GBLT een aanzienlijke hoeveelheid aanslagen kunnen controleren op basis van de gegevens van de waterschappen en gemeenten. Bovendien heeft het GBLT toegezegd door te gaan met het hersteltraject totdat ook de overige gemeenten hebben gereageerd. Nu de verwachting van het GBLT is dat geen grote aantallen aanslagen hoeven te worden gecorrigeerd en er verder geen klachten meer bij ons zijn binnengekomen, sluit ik het onderzoek af." Het GBLT zal de Nationale ombudsman informeren zodra het hersteltraject afgerond is.

  Update 18 januari 2023

  Het GBLT heeft de Nationale ombudsman begin 2023 laten weten dat het ook in de toekomst regelmatig bij waterschappen en gemeenten zal uitvragen of de gegevens over de IBA’s nog steeds juist en/of compleet zijn. Daarmee is in het werkproces van het GBLT geborgd dat de gegevens die het GBLT gebruikt om aanslagen op te leggen, up-to-date is. De Nationale ombudsman rondt hiermee deze zaak af.