BsGW legt juiste gemeentelijke belastingaanslag op, maar niet sekseneutraal

Brief
4 juli 2022

Mevrouw heeft met haar man een huis, waarvan ze beide voor de helft eigenaar zijn. Op hun woonadres ontvangt haar man de aanslag voor de WOZ-belasting en afvalstoffenheffing. Mevrouw wil deze aanslag met haar DigiD inzien om te betalen. Dat lukt niet. Ze is hier boos over en vraagt BsGW hoe dit kan. BsGW legt haar uit dat het door het gebruik van DigiD technisch niet mogelijk is dat zij de aanslag, die op naam van haar man staat, digitaal kan inzien. BsGW legt de aanslag maar aan één persoon op. BsGW kiest er volgens haar regels voor om de aanslag op te leggen aan de man boven de vrouw. Dus ook als ze beide voor de helft eigenaar zijn. Mevrouw vindt dat ze als mede-eigenaar van het huis de aanslag ook digitaal moet kunnen inzien. Ze vindt dat ze wordt gediscrimineerd.

De Nationale ombudsman stelt vast dat het voor mevrouw zonder machtiging van haar man inderdaad technisch niet mogelijk is om de aanslag op naam van haar man in te zien. Dat komt door het systeem van DigiD; daar kan BsGW niets aan veranderen. De Nationale ombudsman vindt het wel wenselijk dat BsGW haar regels sekseneutraal maakt. Zodat niet de man boven de vrouw wordt gesteld als er bij meerdere eigenaren van een huis één belastingplichtige moet worden aangewezen. Dat mag in redelijkheid van BsGW worden verwacht.