Zorg dat noodvoorziening en eenmalige tegemoetkoming volledig ten goede komen aan gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Man leest brief aan de keukentafel

  Naar aanleiding van een signaal van een door de kinderopvangtoeslagaffaire gedupeerde ouder, uit de Nationale ombudsman zijn zorgen over de mogelijkheid dat de incidentele noodvoorziening en de eenmalige tegemoetkoming niet volledig bij alle gedupeerde ouders terechtkomen.

  Gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire kunnen binnenkort in aanmerking komen voor twee eenmalige giften van de Belastingdienst: de zogenaamde 'noodvoorziening' van € 500 (op verzoek) en de 'eenmalige tegemoetkoming' van € 750. Gedupeerden die op dit moment het schuldsaneringstraject doorlopen van de Wet schuldsanering natuurlijke personen kunnen mogelijk niet beschikken over deze bedragen. Deze dreigen geheel of gedeeltelijk naar de schuldeisers te gaan.

  Reinier van Zutphen: "Ik maak mij grote zorgen. Voor mij als Nationale ombudsman is dit onbegrijpelijk vanuit het perspectief van de gedupeerde ouders. De noodvoorziening is een vergoeding voor noodzakelijke kosten en moet daarom volledig aan de gedupeerde ouders toekomen. De eenmalige tegemoetkoming krijgen deze ouders als vergoeding voor het feit dat zij zeer lang moeten wachten op de behandeling van hun compensatieverzoek. Het zou heel wrang zijn als de gedupeerden niet zelf over deze bedragen mogen beschikken."

  De Nationale ombudsman roept staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) op zich ervoor in te spannen dat zowel de incidentele noodvoorziening als de eenmalige tegemoetkoming volledig ten goede komen aan de gedupeerde ouders. De Nationale ombudsman is blij dat de staatssecretaris naar aanleiding van zijn signaal werkt aan een oplossing voor de gedupeerde ouder en hoopt dat de staatssecretaris snel een structurele oplossing zal vinden. De Nationale ombudsman stuurt een afschrift van zijn brief aan het landelijke overlegorgaan van rechter-commissarissen in faillissementen en surseances van betaling (Recofa)*.

  * De Recofa geeft o.a. richtlijnen voor het handelen van (Wsnp)bewindvoerders in het Wsnp-traject.

  Bijlagen

  Brief aan staatssecretaris Van Huffelen 13 november 2020 (pdf, 78.21 kB)