Noodvoorziening Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) terecht afgewezen

Brief
1 juli 2022

Meneer zit in een moeilijke financiële situatie en heeft geen geld meer om boodschappen te kunnen doen. De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) kan een éénmalige noodvoorziening van €500 geven aan ouders die in de financiële problemen zitten vanwege de toeslagenaffaire. Er moet dan sprake zijn van acute nood. Meneer vraagt de noodvoorziening aan, maar krijgt die niet. De UHT erkent dat meneer in financiële nood zit. Maar na gesprekken met meneer is duidelijk dat meneer structurele financiële nood heeft. En geen acute financiële nood. Voor structurele nood is andere hulp geregeld. De UHT heeft meneer daarnaar doorverwezen, maar hij wil daar geen gebruik van maken.

Meneer is het er niet mee eens dat hij geen noodvoorziening krijgt. Hij klaagt bij de Nationale ombudsman. Die neemt contact op met de UHT. En vraagt om verduidelijking waarom meneer geen noodvoorziening krijgt. En wat precies het verschil is tussen acute en structurele financiële nood.

De UHT laat weten dat als iemand de noodvoorziening aanvraagt, er als eerste wordt gekeken of de problemen zijn ontstaan door de toeslagenaffaire. Bij meneer was dit niet het geval. Daarom kwam hij niet in aanmerking voor de noodvoorziening. Daarnaast is er alleen sprake van acute nood, als de financiële problemen acuut ontstaan zijn. Criteria daarvoor zijn: ernstig ziek zijn, geen medicijnen of, geen schoolspullen voor de kinderen kunnen kopen. Dit staat zo op de website van de UHT. Ook staat daar als criterium: het niet kunnen doen van boodschappen.

Nu duidelijk is dat meneer geen noodvoorziening krijgt omdat zijn financiële problemen niet zijn ontstaan door de toeslagenaffaire, kan de ombudsman volgen dat de noodvoorziening is afgewezen. Wel vindt de ombudsman dat de UHT dit in het contact met meneer duidelijker had kunnen uitleggen. Daarnaast kan de ombudsman begrijpen dat meneer in verwarring is gebracht door de informatie op de website. De ombudsman heeft de UHT verzocht om de informatie duidelijker op de website neer te zetten.