UHT maakte bij kindregeling geen fout met privacy

Brief

Mevrouw is slachtoffer (benadeelde ouder) in het kinderopvangtoeslag schandaal. Door de zogeheten kindregeling hebben de kinderen van haar huidige partner ook recht op een financiële vergoeding. Zij wonen bij andere mensen. Die mensen komen er nu achter dat mevrouw slachtoffer is van het kinderopvangtoeslag schandaal. Zij had er juist voor gezorgd dat buitenstaanders dat niet te weten kwamen. Zij vindt dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) onterecht haar privacy heeft geschonden.

De Nationale ombudsman is het daar niet mee eens. Mevrouw had goed uitgelegd, waarom de situatie met de privacy bij haar extra gevoelig was. Maar de UHT kon niet anders, dan de kinderen benaderen. De UHT voert de hersteloperatie inzake het kinderopvangtoeslag schandaal uit. Dat wil zeggen: de UHT zorgt er voor dat de slachtoffers het geld krijgen waar ze recht op hebben. Sinds eind 2022 is er een wet waarin allerlei dingen over de hersteloperatie zijn geregeld (de Wet Hersteloperatie toeslagen). In die wet staat ook de kindregeling. In de wet staat welke kinderen onder bepaalde voorwaarden recht hebben op een vergoeding,

Sinds bekend werd dat er dingen mis waren met de kinderopvangtoeslag, heeft de Nationale ombudsman gezegd dat de overheid benadeelden moet helpen. De Nationale ombudsman is voorstander van de hersteloperatie. En van de kindregeling. Sinds eind 2022 voert de UHT de kindregeling uit. Dat brengt met zich mee dat de UHT ouders en kinderen, die daarvoor in aanmerking komen, brieven stuurt. En dat de UHT bedragen uitbetaalt aan degenen die daar recht op hebben.