Nationale ombudsman: wat gebeurt er met melding geluidsoverlast vliegverkeer?

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Jongen kijkt zuchtend op zijn telefoon

  De Nationale ombudsman wil met de minister van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek over de rol van de overheid bij de behandeling van meldingen over geluidsoverlast van vliegverkeer. De impact van deze geluidsoverlast kan voor omwonenden groot zijn. Over de overlast spelen al jarenlang discussies.

  Reinier van Zutphen: "Burgers geven aan dat zij zich onvoldoende gehoord voelen als zij melding maken van geluidsoverlast van vliegverkeer. Zij weten vaak niet bij welke instantie zij terecht kunnen en wat er daarna met hun melding gebeurt. Ze vragen zich zelfs af of het zin heeft om te melden. Wordt de informatie daadwerkelijk betrokken bij de keuzes rond vliegroutes, hoogtes, tijden en bij het toezicht en de handhaving?"

  Focus ombudsman

  Er speelt veel rond de geluidsoverlast van vliegverkeer; rond de vraag of het hele meetsysteem voor vliegtuiggeluid correct is, of de vastgestelde geluidsnormen acceptabel zijn, over de keuzes rond uitbreiding van luchthavens en de indeling van het luchtruim. De beslissingen over die onderwerpen worden genomen onder toezicht van het Parlement. De ombudsman heeft daarbij geen rol. De focus van de ombudsman ligt op de vraag wat burgers van de overheid mogen verwachten als zij overlast door vliegverkeer melden.

  Gesprekken met omwonenden

  De afgelopen maanden voerde de ombudsman verkennende gesprekken met bewoners, vertegenwoordigers van omwonendenorganisaties, verschillende meldpunten en commissies regionaal overleg bij luchthavens. Na het gesprek met de minister organiseert de ombudsman mogelijk een rondetafelbijeenkomst met meerdere betrokken instanties.

  Bijlagen

  Brief aan minister van Infrastructuur en Waterstaat (pdf, 75.98 kB)