Nationale ombudsman: het recht op drinkwater is fundamenteel voor alle inwoners van Nederland

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Vrouw zet kraan open in keuken

  De Nationale ombudsman doet onderzoek naar de falende watervoorziening op Sint Eustatius. Het is volgens hem namelijk onacceptabel dat inwoners geen toegang hebben tot schoon drinkwater. Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Knops hebben antwoord gegeven op vragen die de ombudsman in het kader van dit onderzoek stelde. Hieruit blijkt dat zij werk maken van de problematiek. Toch wil de Nationale ombudsman weten hoe het zover heeft kunnen komen. Hij gaat hierover in gesprek met de minister, staatssecretaris en regeringscommissaris.

  Uit het antwoord van de minister en staatssecretaris blijkt dat er concreet acties zijn ondernomen om de problemen op korte en lange termijn op te lossen. De Nationale ombudsman gaat deze acties nauwlettend volgen en blijft zich goed informeren bij de inwoners van Sint Eustatius. Dit probleem is al sinds enkele jaren bekend en de Nationale ombudsman wil weten waarom het nu pas wordt aangepakt. Hij gaat hierover in gesprek met minister Van Nieuwenhuizen, staatssecretaris Knops en regeringscommissaris Van Rij.

  Fundamenteel recht op drinkwater

  Het recht op drinkwater is een fundamenteel recht. Artikel 11 van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten verwoordt dit impliciet. Toegang tot een behoorlijke drinkwatervoorziening is ook een van de doelstellingen van de Sustainable Development Goals (SDG). Nederland heeft zich, als lid van de Verenigde Naties, gecommitteerd aan deze doelen die van de wereld een betere plek moeten maken in 2030. SDG 6 bepaalt dat iedereen toegang moet hebben tot schoon drinkwater en gebruik moet kunnen maken van schoon en goed sanitair. SDG 10 streeft naar het wegwerken van ongelijkheden binnen en tussen landen. Het is belangrijk in deze tijd van inclusiviteit het Caribische deel van ons land zichtbaar onderdeel te laten zijn van de maatregelen en de zorg die nodig zijn voor heel Nederland.

  De Nationale ombudsman hoopt dat de minister en staatssecretaris in de plannen die zij ten aanzien van water en sanitair voor Nederland gaan maken ook expliciet de eilanden van Caribisch Nederland noemen.

  Bijlagen
  Brief aan minister Van Nieuwenhuizen reactie op antwoorden op onderzoek watervoorziening Sint Eustatius (pdf, 48.91 KB) (48.91 KB)
  Brief aan staatssecretaris Knops reactie op antwoorden op onderzoek watervoorziening Sint Eustatius (pdf, 48.85 KB) (48.85 KB)