Nationale ombudsman opent onderzoek naar gebrek aan drinkwater op Sint Eustatius

Nieuwsbericht
watervoorziening op Sint Eustatius

Op Sint Eustatius is de watervoorziening niet in orde. Op dit moment komt met regelmaat geen water uit de kraan. Dit is ernstig nu het wassen van handen een essentieel instrument is in de bestrijding van het COVID-19 virus. Op korte termijn blijkt de overheid geen oplossing te bieden zo blijkt ook uit antwoorden op Kamervragen.

De Nationale ombudsman heeft ondertussen meerdere berichten ontvangen over de ernst van de situatie. Na concrete signalen van inwoners van Sint Eustatius, heeft de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen besloten, een onderzoek uit eigen beweging te starten naar de problemen met drinkwater op Sint Eustatius.

In dit onderzoek stelt de Nationale ombudsman een aantal vragen. Hoe heeft het zover kunnen komen dat burgers op Sint Eustatius nauwelijks tot geen water uit de kraan krijgen? Welke maatregelen worden genomen om het handen wassen mogelijk te maken? Waar kunnen burgers op rekenen nu blijkt dat pas tegen het einde van 2020 de watervoorziening structureel verbeterd is?

Met het versturen van brieven aan de regeringscommissaris de heer Van Rij, de staatssecretaris BZK de heer Knops en de minister I&W mevrouw Van Nieuwenhuizen, is het onderzoek formeel geopend.