Zeeuwse ombudsman en Nationale ombudsman gaan nauwer samenwerken

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto van Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen en de Zeeuwse ombudsman, Gertjan van der Brugge

  Met ingang van vrijdag 1 februari 2019 werken de Zeeuwse ombudsman en de Nationale ombudsman nauwer samen. Daartoe ondertekenen de Zeeuwse ombudsman Gertjan van der Brugge en Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in Zierikzee een samenwerkingsconvenant.

  Twee ombudsmannen in Zeeland

  In Zeeland zijn zowel de Zeeuwse ombudsman als de Nationale ombudsman actief. De Zeeuwse ombudsman behandelt klachten over de Zeeuwse gemeenten, hun gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden. De Nationale ombudsman behandelt klachten over de provincie, het waterschap en alle instanties die tot de rijksoverheid behoren.

  Efficiënter

  In de praktijk hebben mensen steeds vaker met meerdere overheidsinstanties tegelijk te maken. Als er dan iets niet goed loopt, moeten inwoners van Zeeland bij zowel de Zeeuwse als de Nationale ombudsman aankloppen. Dat kan volgens beide organisaties efficiënter. Daarnaast speelt mee dat de Nationale ombudsman klachten behandelt over drie kwart van de Nederlandse gemeenten. Dat levert informatie op die gebruikt wordt om bij ministeries aandacht te vragen voor knelpunten in de uitvoering van beleid. Omdat de Zeeuwse gemeenten een eigen ombudsman hebben, 'miste' de Nationale ombudsman tot nu informatie die wel bij de Zeeuwse ombudsman bekend is. De Zeeuwse ombudsman kan op zijn beurt dankzij de samenwerking meer gebruik maken van de kennis van de Nationale ombudsman over bijvoorbeeld klachtbehandeling.

  Oplossen van problemen

  Beide ombudsmannen zijn van mening dat klachtbehandeling mensen (op weg) moet helpen en dat overheidsinstanties daarvan moeten leren. Bij de behandeling van klachten hadden ze daarom al regelmatig contact met elkaar. Om beter invulling te geven aan de doelen van klachtbehandeling, gaan ze nu nauwer samenwerken. Daarbij staat het oplossen van problemen centraal, en niet de formele taakafbakening. De afstemming en samenwerking vindt plaats achter de schermen en gaat verder dan alleen het delen van informatie. Zo zullen de organisaties gezamenlijk onderzoek uitvoeren en informatiebijeenkomsten organiseren voor overheidsinstanties. De samenwerking leidt zo tot een optimale combinatie van nabijheid, regiokennis, toegankelijkheid, kwaliteit en continuïteit.  

  In het najaar van 2019 evalueren beide organisaties de voortgang van hun samenwerking tijdens een gezamenlijke Ombudstour door Zeeland.