Oproep aan minister Koolmees om huidige inburgeraars een goede start te geven

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Inburgeraars in gesprek met de Nationale ombudsman

  Binnenkort verstuurt minister Koolmees het wetsvoorstel 'Wet Inburgering' aan de ministerraad en de Raad van State. Het plan is dat deze wet per 1 januari 2021 inwerking treedt. Het gaat erom dat inburgeraars daadwerkelijk mogen rekenen op een betrokken overheid, die zorgt voor een behoorlijk en duurzaam inburgeringstraject en dienstverlening op maat. Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen vraagt in een brief aan minister Koolmees aandacht voor de huidige inburgeraar. Die verdient namelijk een goede start.

  Vooruitlopend op het nieuwe inburgeringsbeleid, vragen we opnieuw dringende aandacht voor de grote groep inburgeraars die niet onder het toekomstige systeem valt. Zij zijn afhankelijk van het huidige gebrekkige systeem. Niet alleen inburgeraars zelf, maar ook de overheid en de samenleving hebben er belang bij dat zij goed inburgeren.

  In het onderzoek ‘Een valse start’ (oktober 2018) riep de Nationale ombudsman overheden op om de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel niet af te wachten, maar al direct te starten met behoorlijke inburgering.

  Vorige week ging Reinier van Zutphen in Schiedam in gesprek met inburgeraars. Om te luisteren naar hun ervaringen. Tijdens deze ontmoeting spraken de inburgeraars openhartig over de obstakels die zij ervaren, vooral bij het vinden van werk. De sociale dienst heeft als doel inburgeraars zo snel mogelijk uit de uitkering te krijgen en dat is ook wat inburgeraars willen. Probleem daarbij is dat men niet met hen bespreekt hoe ze werk kunnen vinden dat aansluit bij hun vaardigheden of hoe ze bepaalde vaardigheden kunnen ontwikkelen. Zoals één van de aanwezigen zei: "Ik mis een uitgestoken hand". Een aantal mensen had slechte ervaringen met de arbeidscontracten die ze aangeboden kregen. Niet alleen waren die vaak voor hen niet te begrijpen ook bleef een vast contract vaak uit waardoor ze na zes maanden weer moesten aankloppen bij de sociale dienst. Groot probleem hierbij is dat het weken duurt voordat een uitkering opnieuw is geregeld en uitbetaald, waardoor mensen in de financiële problemen komen.

  Uiteraard nemen we alles wat we gehoord hebben mee in ons vervolgonderzoek naar inburgering dat we aan het eind van het jaar (2019) starten.

  Bijlagen

  Brief minister Koolmees Sociale Zaken en Werkgelegenheid (pdf, 61.18 kB)