Nog steeds een valse start voor huidige groep inburgeraars

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  mensen nemen deel aan taalles voor inburgering

  In het nieuwe inburgeringsstelsel kan de huidige groep inburgeraars nog steeds niet profiteren van een meer op de persoon gerichte en daarom beter aansluitende aanpak. Zij moeten nog jaren in een traject onder het huidige, falende, stelsel inburgeren.

  De Nationale ombudsman roept in een brief de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) daarom nogmaals op om ervoor te zorgen dat gemeenten en andere uitvoeringsinstanties ook voor deze groep een persoonsgerichte aanpak bieden. Reinier van Zutphen: "Het is belangrijk dat alle inburgeraars, huidige en toekomstige, op gelijke wijze behoorlijk kunnen inburgeren. Uit recente gesprekken met inburgeraars en gemeenten blijkt dit nog niet het geval."

  Onderzoek 'Een valse start' uit 2018

  In oktober 2018 publiceerde de ombudsman zijn onderzoek “Een valse start” met daarin een aantal uitgangspunten voor behoorlijke inburgering:

  • Zie inburgering niet als gunst, maar als duurzame investering.
  • Geef inhoud aan maatwerk.
  • Breng met de inburgeraar eerst de basis op orde.
  • Wees ambitieus in de informatievoorziening.
  • Benut de kracht van een klacht.

  De ombudsman riep de minister van SZW, DUO en gemeenten op om deze uitgangspunten leidend te laten zijn bij de dienstverlening aan inburgeraars.

  Overleg Tweede Kamer over wetsvoorstel

  In juli 2021 treedt er een nieuwe inburgeringswet in werking. Naar verwachting vallen er ruim 50.000 inburgeraars op 1 juli 2021 nog onder de huidige wet inburgering. In het nieuwe stelsel rust de verantwoordelijkheid voor inburgering niet meer eenzijdig op de inburgeraar. Op 29 juni spreekt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel met de minister van SZW.

  > Lees meer over de problemen waar de inburgeraars tegenaan lopen in een aantal persoonlijke verhalen en bekijk de volgende video's:

  Bijlagen

  Brief inburgering vervolg aan minister SZW (pdf, 108.78 kB)
  Verhalen van inburgeraars (pdf, 111.11 kB)
  Reactie minister op brief No 24-07.pdf (pdf, 133.37 kB)