Van wie is die privacy eigenlijk?

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Twee mannen in overleg aan een bureau op kantoor

  Overheidsinstanties voeren steeds vaker ketenoverleg om problemen van de burger op te lossen. Zo ontlasten en helpen ze de burger. De Nationale ombudsman vindt dat een goede ontwikkeling en heeft er onderzoek naar gedaan. De invoering van de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensverwerking ((U)AVG) brengt de privacy van burgers en het delen van gegevens weer extra onder de aandacht.

  Bij instanties die samenwerken in ketenoverleggen, roept dit vragen op: voor een optimale dienstverlening willen zij gegevens delen met elkaar, maar mag dat wel? Hoe kan de overheid burgers optimaal helpen via ketenoverleggen en tegelijk hun recht op privacy respecteren? Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen: "Behoorlijk omgaan met gegevensdeling en privacy betekent dat overheden burgers als serieuze partner betrekken in het ketenoverleg."

  Het uitgangspunt van de Nationale ombudsman is dat de burger een partner is in het ketenoverleg. Dit vraagt om een open en doorlopend gesprek tussen de professionals en de burger over welke gegevens instanties delen, hoe dit gebeurt, met wie en met welk doel. De burger kan in dit gesprek laten weten hoe hijzelf betrokken wil zijn in het ketenoverleg en wat zijn grenzen zijn. Met een transparante en professionele houding doet de overheid recht aan wat de burger van haar mag verwachten. Dat betekent dat de overheid de burger bij het ketenoverleg betrekt en met hem samenwerkt.

  Uitgangspunten voor behoorlijk omgaan met gegevensdeling en privacy

  Werk samen, wees transparant, gebruik je professionaliteit, wees integer, proactief en betrouwbaar in je afwegingen over gegevensdeling en motiveer wat je doet en deel alleen gegevens die noodzakelijk zijn, ook als de burger erbij is of ervan weet.

  Bijlagen

  Samenvatting rapport 2018/085 (pdf, 126.56 kB)