Zorgvuldig omgaan met privacy

Op deze pagina

  Column
  Marcherende soldaten

  Beroepsmilitair Bart (niet de echte naam) is blij met zijn baan op een kazerne ergens in Nederland. Door een stomme fout raakt hij betrokken bij een vechtpartij. De Koninklijke Marechaussee (KMar) houdt hem aan. Hij is nu verdachte in een strafzaak. Voordat deze zaak behandeld wordt in de militaire rechtbank, stuit Bart al op een vervelend probleem.

  Het hele dorp weet ervan

  Bart woont in een klein dorp in de buurt van de kazerne. Op een dag spreekt een buurvrouw hem aan op straat. Ze vertelt Bart over een krantenbericht dat ze las over de aanhouding van een militair met een bepaalde leeftijd uit hun eigen dorp. "Gaat dit over jou?", vraagt de buurvrouw. Bart schrikt daar enorm van. Wat blijkt? De regionale krant heeft een stukje geschreven op basis van een bericht op de Facebookpagina van de KMar. In dit Facebookbericht staat onder andere de leeftijd, het beroep en de woonplaats van de verdachte militair. Bart hoort dat zelfs zijn ouders en oma vreemd aangekeken worden door de andere dorpsbewoners. Dat is heel vervelend.

  Persoonsgegevens op straat

  Bart schakelt hulp in van een juridisch adviseur. Samen dienen ze een klacht in bij de KMar. Bart vindt het niet netjes dat zijn persoonsgegevens zo op straat liggen. Er komt een bijeenkomst met de klachtencommissie en de persvoorlichter van de KMar. Hier vertelt de persvoorlichter dat zij zich aan de regels voor het maken van nieuwsberichten heeft gehouden. Het Openbaar Ministerie heeft die opgesteld. Toch vindt de klachtencommissie de klacht van Bart terecht. De KMar had in het bericht rekening moeten houden met het feit dat het noemen van de persoonsgegevens over Bart direct herleidbaar naar hem zouden zijn.

  Hoe nu verder?

  Met die uitkomst is Bart tevreden. Toch vraagt hij zich af waarom hij van niemand hoort hoe de KMar gaat voorkomen een andere militair hetzelfde overkomt. Hij belt met de Nationale ombudsman en vertelt zijn verhaal. Medewerker Hans besluit contact te zoeken met de KMar om te vragen wat er is gebeurd na de behandeling van de klacht van Bart. We vinden het belangrijk dat een overheidsinstantie een klachtbehandeling goed afrondt. Daar hoort ook bij dat je de klager vertelt wat je gaat doen met de resultaten van de klachtbehandeling. 

  De KMar laat weten dat ze in overleg met het Openbaar Ministerie hebben besloten de regels voor nieuwsberichten aan te passen. Voortaan noemen ze niet meer de woonplaats van een verdachte. Hier is Bart blij mee. Hij richt zijn aandacht nu op een frisse start.

  Deze column is ook verschenen in De Telegraaf van 30 oktober 2021.