Ombudsman start onderzoek privacy in ketenoverleggen

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Digitale envelop met een slot ervoor

  De Nationale ombudsman start een onderzoek rond privacy. Zijn focus ligt op de zogeheten ketenoverleggen tussen verschillende overheidsinstanties waarin gegevens van burgers worden gedeeld. Het gaat bijvoorbeeld om gemeenten die burgers helpen bij een vraag om zorg of ondersteuning.

  De vraag die in dit onderzoek centraal staat is: Wat mogen burgers van de overheid verwachten als het gaat om het bieden van maatwerk en dienstverlening in relatie tot het waarborgen en respecteren van de privacy?

  Ketenoverleg ten behoeve van het oplossen of voorkomen van problemen voor de burger en het bieden van maatwerk, vindt de ombudsman een goede ontwikkeling. Maar hij vindt het ook van belang dat het burgerperspectief binnen het ketenoverleg gewaarborgd is en dat de burger in kwestie betrokken is bij wat er met zijn of haar gegevens gebeurt.

  Over het onderzoek

  Dit onderzoek uit eigen beweging maakt deel uit van het onderzoeksprogramma van de Nationale ombudsman. De ombudsman gaat voor het onderzoek in gesprek met burgers wiens gegevens binnen overheidsketens worden gedeeld. Ook praat hij met overheidsinstanties die onderdeel uitmaken van ketenoverleggen. De ombudsman verwacht zijn onderzoek in december 2018 af te ronden.