OLB zet stappen in verbetering taxivergunningverlening

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Taxi's staan in een rij te wachten

  Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) gaat haar voortvarendheid, dienstverlening en informatieverstrekking verbeteren bij het verlenen van taxivergunningen. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen wees het OLB erop dat het hele verleenproces oncontroleerbaar is. Hij deed aanbevelingen om dit te verbeteren, zodat mensen onder meer inzicht krijgen in hun voortgang op de wachtlijst en de volgorde van uitgeven.

  Het OLB heeft de Nationale ombudsman inmiddels laten weten welke stappen zij zet om de aanbevelingen van de ombudsman op te volgen. Zo krijgt de indiener van een aanvraag bijvoorbeeld voortaan binnen 3 weken een ontvangstbevestiging. Binnen 6 weken hoort hij op welke plek van de vergunningenwachtlijst hij staat en wanneer hij opnieuw hoort van het OLB over de voortgang. Ook kijkt het OLB naar de mogelijkheid seizoensafhankelijke vergunningen uit te geven, zodat meer mensen in aanmerking komen voor een vergunning.

  Reinier van Zutphen spreekt vandaag -tijdens zijn werkbezoek aan Bonaire- met de Eilandsecretaris over de voortgang.

  Bijlagen

  Reactie OLB op aanbevelingen taxivergunningen (30 mei 2018).pdf (pdf, 219.63 kB)