Stopt de Belastingdienst uw kinderopvangtoeslag tijdens een controle? Dit kunt u doen:

Op deze pagina

  Nieuwsbericht

  De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat burgers bij een controle door de Belastingdienst/Toeslagen hun rechten en plichten goed kennen. Daarom hier op een rij wat u kunt doen en moet weten als de Belastingdienst uw kinderopvangtoeslag stopt tijdens een controle:

  Vraag 1: Mag de Belastingdienst/Toeslagen onderzoek doen naar mijn recht op kinderopvangtoeslag?

  Antwoord: Ja dat mag. De Belastingdienst/Toeslagen heeft de taak om te controleren of iemand echt recht heeft op de toeslag. Dat moet de Belastingdienst/Toeslagen wel zorgvuldig doen, vooral als het gaat om een lopende toeslag. U heeft de verplichting om alle gegevens en bewijsstukken te verstrekken, die van belang zijn voor het recht op de toeslag. Dan gaat het onder andere over de volgende bewijsstukken: betalingsbewijzen (bankafschriften of kwitanties), de facturen van de kinderopvanginstelling of het gastouderbureau en de urenstaten van de kinderopvanginstelling of – bij gastouderopvang - die van de gastouder én het gastouderbureau.

  Tip 1: Als u de gevraagde stukken aanlevert of opstuurt, vraag de Belastingdienst/Toeslagen dan om:

  • aan u te bevestigen dat zij alle gevraagde stukken hebben ontvangen;
  • en - als zij toch nog aanvullende informatie willen hebben – om precies aan te geven welke stukken zij nog nodig hebben.

  Tip 2: Houd uw administratie goed bij en bewaar uw gegevens en bewijsstukken tot vijf jaar na het betreffende toeslagjaar.

  Vraag 2: Mag de Belastingdienst/Toeslagen mijn toeslag zomaar opschorten of beëindigen?

  Antwoord: Nee, dat mag niet zomaar.

  • Als de Belastingdienst/Toeslagen over onvoldoende gegevens en bewijsstukken beschikt, moet hij u eerst de gelegenheid geven om die binnen een bepaalde termijn aan te leveren (stap 1).
  • Als u de gevraagde gegevens niet tijdig of niet volledig levert, moet de Belastingdienst/Toeslagen u eerst aanmanen om deze alsnog te verstrekken (stap 2).
  • Als u de gegevens dán niet aanlevert óf als de Belastingdienst een concrete aanwijzing heeft dat u geen recht heeft op de toeslag, mag de Belastingdienst/Toeslagen de betaling van het lopende voorschot opschorten (stap 3). Dat betekent dat uw recht op toeslag nog wel doorloopt, maar dat de betaling voorlopig stopt.
  • Als uit concrete aanwijzing(en) gebleken is dat u geen recht heeft op de toeslag, dan mag de Belastingdienst/Toeslagen de toeslag beëindigen (stap 4). Dan eindigt zowel het recht op de toeslag als de betaling ervan.

  Vraag 3: Wat kan ik doen als dit mij overkomt?

  Antwoord:

  • Als u een brief (beschikking) ontvangt waarin staat dat de Belastingdienst/Toeslagen uw toeslag opschort of beëindigt, dan kunt u daartegen binnen zes weken bezwaar maken bij de Belastingdienst/Toeslagen.
  • Als de Belastingdienst/Toeslagen niet tijdig op uw bezwaarschrift beslist (binnen 18 weken na datum van de opschortings- of beëindigingsbrief), dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Belastingdienst. Als de Belastingdienst/Toeslagen uw klacht niet of niet bevredigend binnen zes weken beantwoordt, kunt u hierover een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.
  • Als u door de stopzetting van de betaling in grote problemen komt en u een spoedeisend belang heeft bij een voorlopige maatregel van de rechter, kunt u – nadat u eerst of tegelijkertijd een bezwaarschrift heeft ingediend bij de Belastingdienst/Toeslagen – een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank (een soort kort geding). U moet daarvoor wel griffierecht betalen.
  • Als de Belastingdienst/Toeslagen uw lopende kinderopvangtoeslag heeft beëindigd, is het verstandig om een nieuwe aanvraag kinderopvangtoeslag in te dienen voor de periode die start na de einddatum van het vorige recht.