Kwijtschelding waterschapsbelasting niet van de baan door teruggave zorgkosten

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto van een rekenmachine en geld

  Een belastingteruggave van de Rijksbelastingdienst voor gemaakte zorgkosten, mag er niet voor zorgen dat iemand niet meer in aanmerking komt voor kwijtschelding van waterschaps-en zuiveringsheffing. Dit stelt de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen na onderzoek van een klacht van een man. Strikte toepassing van het kwijtscheldingsbeleid betekent dat iemand de heffingen moet betalen van de belastingteruggave. Van Zutphen: ‘Als iemand een compensatie ontvangt voor hoge zorgkosten en verder aan de voorwaarden voldoet, dan heeft zo iemand gewoon recht op kwijtschelding’.

  Regels voor kwijtschelding

  Kwijtschelding is bedoeld voor mensen die niet de middelen hebben om hun belastingschuld -zoals in dit geval waterschaps- en zuiveringsheffing- (gedeeltelijk) te betalen. Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen moet iemand wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo wordt er gekeken naar de hoogte van het inkomen en het vermogen. Maar ook of er een belastingteruggave is ontvangen, waarvan de heffingen kunnen worden betaald. Voldoet iemand niet aan de voorwaarden? Dan wordt het verzoek om kwijtschelding afgewezen.

  Niet redelijk

  De Nationale ombudsman vindt afwijzen van kwijtschelding niet redelijk als iemand een belastingteruggave voor gemaakte zorgkosten gekregen heeft, terwijl aan de overige voorwaarden voor kwijtschelding voldaan is. Van Zutphen: ‘De wetgever compenseert iemand enerzijds voor gemaakte zorgkosten, maar geeft hem anderzijds geen kwijtschelding vanwege die compensatie. Dit doet compensatie voor zorgkosten bij financieel kwetsbare groepen teniet. Dat is ongetwijfeld niet de bedoeling’. De ombudsman roept instanties daarom op in hun uitvoeringspraktijk waar nodig alert te blijven op een onbedoelde uitkomst vanwege een discrepantie in regelgeving en beleid. Daarbij moeten zij het belang van de burger niet uit het oog verliezen.

  Aanleiding

  Een man klaagde er bij de Nationale ombudsman over dat de Regionale Belasting Groep (RBG) zijn verzoek om kwijtschelding van waterschaps- en zuiveringsheffing afwees. Dit omdat hij van de Belastingdienst een teruggaaf vanwege hoge uitgaven aan zorgkosten had gekregen en men verwacht dat hij die teruggaaf dan gebruikt om de heffingen te betalen. Na tussenkomst van de ombudsman heeft de RBG de man alsnog kwijtschelding toegekend, omdat hij aan alle overige voorwaarden voor kwijtschelding voldeed. De Nationale ombudsman vindt deze bereidwillige en constructieve opstelling van de RBG te prijzen en roept andere instanties op dit in soortgelijke situaties ook te doen.

  Wat kunt u doen als u hiermee te maken krijgt?

  • Heeft u kwijtschelding van uw waterschaps- en zuiveringsheffing aangevraagd en is uw aanvraag afgewezen? Bekijk dan waarom uw aanvraag is afgewezen.
  • Is uw aanvraag afgewezen vanwege een ontvangen belastingteruggave van de Belastingdienst? Geef dan in 'administratief beroep' aan dat u de belastingteruggave heeft gekregen voor gemaakte zorgkosten. Hoe u administratief beroep aantekent staat uitgelegd in de afwijzingsbrief die u heeft ontvangen.
  • Vraagt de instantie u te bewijzen dat de teruggave voor zorgkosten is? Dan kunt u dit doen met een kopie van uw aangifte bij de Belastingdienst waar de teruggave op gebaseerd is.
  • Blijft de instantie bij haar afwijzing? Dan kunt u ons inschakelen. Bel gratis 0800-33 55 555 (op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur).

  Tip: bij ieder genoemd punt kunt u bij twijfel altijd hulp of advies vragen aan de Sociaal Raadslieden of het Juridisch Loket.