Puzzelen

Op deze pagina

  Column
  Vrouw zit bij het raam met een kop koffie

  Fanny* werkt met veel plezier in een drogisterij. Het aantal uur dat zij werkt wisselt sterk per week. Dit vanwege haar gezondheid. Wat zij verdient verschilt dus ook steeds. Veel is het niet. Iedere maand is het voor Fanny weer puzzelen om de eindjes aan elkaar te knopen. Dan krijgt ze bericht van haar waterschap en dreigt het leggen van de puzzel onmogelijk te worden…

  Ze moet bijna 160 euro aan waterschapsbelasting betalen. Snel vraagt ze kwijtschelding aan zodat ze de belasting niet hoeft te betalen. Ze stuurt het waterschap hiervoor informatie over haar inkomen. De voorgaande jaren heeft ze de kwijtschelding gekregen. Dit jaar moet het dus ook vast goed komen.

  Maar nee. Tot haar schrik zegt het waterschap dat ze de kwijtschelding niet krijgt. Hiervoor had ze namelijk ook moeten laten weten hoeveel ze de komende tijd verdient. Fanny belt het waterschap gelijk. Ze vertelt dat ze de gevraagde informatie over haar inkomen niet kan geven. Ze weet immers niet hoeveel uur ze de komende periode zal werken en dus zal verdienen. Dat wisselt steeds en ze kan niet in de toekomst kijken.

  In de voorgaande jaren liep het wel goed met de kwijtschelding. Blijkbaar omdat ze op het moment dat het waterschap erom vroeg, net wel de informatie had over wat ze verdiende. Maar nu heeft ze die dus nog niet. Fanny legt die situatie nog een keer uit aan het waterschap. Maar zonder resultaat. Haar kans op kwijtschelding lijkt verkeken.

  De situatie bezorgt Fanny veel stress. Hoe nu verder? Ze besluit ons te mailen over haar situatie. Door de tijd die verstreken is heeft ze inmiddels wel meer informatie over haar inkomen. Onze medewerker Petra* leest Fanny's verhaal en haar nijpende financiële situatie. Er moet snel een oplossing komen.

  Petra zoekt gelijk contact met het waterschap. Ze vraagt hen met Fanny te bellen en opnieuw te bekijken of zij toch recht heeft op kwijtschelding. En mocht dat niet het geval zijn? Dan te zorgen voor een passende oplossing, zoals een betalingsregeling. Zodat Fanny hoe dan ook financieel niet kopje onder gaat. Dit doet het waterschap. Met resultaat. Fanny krijgt tot haar opluchting bericht van het waterschap dat ze inderdaad alsnog kwijtschelding krijgt.

  Het waterschap wil bovendien leren van deze situatie. Wij gaan daarom binnenkort bij hen langs om onze kennis te delen over maatwerk en goede klachtbehandeling. Want zit dat snor? Dan scheelt dat mensen als Fanny een lange weg aan stress en onzekerheid.

  *gefingeerde namen
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column


  Deze column is eerder geplaatst in de Telegraaf van zaterdag 15 juni jl.