Kwijtschelding: hoe pak je het aan?

Op deze pagina

  Column
  Vrouw met documenten aan tafel

  Sientje* krijgt bericht van haar waterschap. Het is weer tijd om waterschapsbelasting te betalen. Sientje verdient niet veel. Daarom vraagt ze haar waterschap of ze niet hoeft te betalen. Ze vraagt dus om ‘kwijtschelding’ van haar waterschapsbelasting. Dat kan je doen als je weinig geld hebt.

  Haar waterschap bekijkt Sientjes situatie en laat weten dat ze toch moet betalen. Sientje is het daar niet mee eens. Dat laat ze het waterschap snel weten. Opnieuw krijgt ze bericht van haar waterschap. Ze zullen opnieuw bekijken of Sientje misschien niet hoeft te betalen. Hier nemen ze maximaal zes maanden de tijd voor. Zes maanden!? Dat vindt Sientje wel erg lang. Zo ingewikkeld is haar situatie niet. Ook is haar niet duidelijk of ze ondertussen de waterschapsbelasting al wel moet betalen. En dat ze die later terugkrijgt als blijkt dat ze toch niet hoeft te betalen. Hoewel ze het niet breed heeft, betaalt Sientje voor de zekerheid toch. Ze klaagt bij ons over de gang van zaken.

  Wij zien dat Sientje inderdaad al een paar maanden wacht op reactie. We vragen het waterschap daarom hoe het er mee staat. Het waterschap heeft immers al een keer naar Sientjes situatie gekeken. Toen besloten ze dat ze toch moest betalen. Nu Sientje het daar niet mee eens is, bekijken ze de situatie opnieuw. Maar moet dat dan zo lang duren als haar situatie al grotendeels bekend is? Blijkbaar niet. Nog dezelfde week krijgt Sientje bericht: ze krijgt toch kwijtschelding en hoeft niet te betalen. Goed nieuws!

  En had Sientje haar waterschapsbelasting nu wel of niet moeten betalen, toen ze wachtte op de beslissing van het waterschap? Wij zien vaker dat mensen met vragen zitten als zij kwijtschelding aanvragen. Het gaat dan niet alleen om kwijtschelding van waterschapsbelasting. Maar denk bijvoorbeeld ook aan kwijtschelding van gemeentelijke belastingen zoals afvalstoffenheffing en hondenbelasting. Hoe pak je nu het aanvragen van kwijtschelding aan? Zo:  

  • Denkt u dat u de belastingen niet kunt betalen?  Bijvoorbeeld omdat u te weinig inkomen of vermogen hebt. Vraag dan om kwijtschelding van de belastingen bij uw waterschap of gemeente. Twijfelt u? Vraag dan advies bij Sociaal Raadslieden of een juridisch loket bij u in de buurt.

  • Doe uw verzoek om kwijtschelding  zo snel mogelijk na de belastingaanslag.

  • U kunt wachten met betalen totdat uw verzoek is behandeld.

  • Hebt u na 3 maanden nog geen beslissing? Vraag dan bij het waterschap of gemeente hoe dat komt.

  • Ben je het niet eens met de beslissing? Laat dit de instantie dan schriftelijk weten en doe dat zo snel mogelijk. Zij bekijken uw situatie opnieuw. Tot die tijd kunt u wachten met betalen. 

  • Krijgt u weer een afwijzing en bent u het daar niet mee eens? Bel of schrijf dan met ons.

   *Gefingeerde naam
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column