Belastingdienst/Toeslagen komt toeslagontvangers die van digitale correspondentie zijn uitgezonderd tegemoet

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Brievenbus met post

  De Belastingdienst/Toeslagen heeft maatregelen genomen om toeslaggerechtigden die uitgezonderd zijn van digitale correspondentie voldoende te informeren over hun toeslagen. Dat heeft de directeur van Belastingdienst/Toeslagen laten weten in een brief aan de Nationale ombudsman.

  Zoveel mogelijk digitaal

  De Belastingdienst/Toeslagen correspondeert zoveel mogelijk digitaal met toeslagontvangers. Ruim 70 duizend toeslagontvangers kunnen of willen hier geen gebruik van maken. Zij zijn daarom uitgezonderd van digitale correspondentie. Toch verwees de Belastingdienst deze groep in brieven met beschikkingen naar de website Mijn Toeslagen voor de specificaties van deze beschikkingen.

  Nadat daarover een klacht werd ingediend, heeft de Nationale ombudsman Belastingdienst/Toeslagen gevraagd om met een oplossing te komen. Toeslagontvangers die zijn uitgezonderd van digitale correspondentie moeten niet meer naar online kanalen worden verwezen. De ombudsman vindt al langer dat niemand zich gedwongen moet voelen om gebruik te maken van een digitaal kanaal als diegene dat niet kan of wil. En al helemaal niet als hij duidelijk heeft aangegeven correspondentie per post te willen ontvangen en de Belastingdienst/Toeslagen laat weten ook per post te zullen corresponderen.

  Maatregelen

  De Belastingdienst/Toeslagen heeft maatregelen genomen in reactie op vragen van de Nationale ombudsman. De dienst heeft laten weten dat toeslagontvangers die zijn uitgezonderd van digitale correspondentie in de afgelopen week per brief zijn geïnformeerd dat verwijzingen naar Mijn Toeslagen niet voor hen zijn bedoeld. Zij kunnen in plaats daarvan terecht bij een telefonische helpdesk voor meer informatie over en een papieren afschrift van de specificaties. Daarnaast heeft de Belastingdienst toegezegd ook toeslagontvangers die in de toekomst worden uitgezonderd van digitale correspondentie een brief te sturen over de telefonische helpdesk.

  De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst/Toeslagen toeslagontvangers die niet kunnen of willen werken met Mijn Toeslagen met deze maatregelen op een passende manier tegemoet komt.

  Bijlagen

  Brief van Belastingdienst/Toeslagen (17 november 2017) (pdf, 104.39 kB)