Verbeter gesprek tussen gemeenten en burgers over omstreden bestemming

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  zittend publiek in zaal

  Gemeenten moeten zich beter voorbereiden op de communicatie met burgers bij omstreden bestemmingen als een asielzoekerscentrum (azc). Dat concludeert de Nationale ombudsman in zijn rapportage 'Omstreden bestemming' over de herbestemming van de leegstaande Prins Willem-Alexanderkazerne in Gouda. Ombudsman Van Zutphen: 'Gemeenten moeten met burgers het gesprek voeren over wat ze nodig hebben om een azc aanvaardbaar te maken. Omwonenden willen bijvoorbeeld uitleg over wie er komen wonen.' De gemeente Gouda is op een aantal belangrijke momenten te kort geschoten.

  De gemeente Gouda heeft vooraf onvoldoende duidelijk gemaakt of en in welke mate bewoners invloed konden uitoefenen. Bovendien is niet adequaat gereageerd op signalen en verwachtingen van de direct omwonenden. Ook is er onvoldoende regie gevoerd op de communicatie waardoor onrust is ontstaan onder een aantal bewoners. Diverse pogingen van de gemeente om de verstandhouding te verbeteren hebben niet geleid tot een herstel daarvan. Van Zutphen: 'Behoorlijk overheidsoptreden houdt ook in dat je maatregelen treft om escalatie te voorkomen. Dat doe je door de inwoners mee te nemen in veranderingen die onontkoombaar zijn. De vraag is niet of mensen vinden dat die vluchtelingen hier mogen blijven. Nee, ze zijn er en ze blijven ook. Burgers moeten accepteren dat dat zo is. Juist daarom moet je met burgers in gesprek.'

  De Nationale ombudsman weet dat het geen gemakkelijke opdracht is voor gemeenten om draagvlak te creëren voor een beslissing die van invloed is op de directe woon- en leefomgeving van burgers. Burgers hebben daar vragen over en kunnen zich zorgen maken over de impact van die plannen. Het is belangrijk dat overheidsinstanties bij de ontwikkeling van plannen inzicht hebben in de aannames, wensen en verwachtingen van burgers. De ombudsman roept gemeenten op kennis te nemen van de VNG-handreiking 'Besluitvorming opvang asielzoekers en huisvesting statushouders' van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Participatiewijzer van de Nationale ombudsman.

  Bijlagen

  Verslag van bevindingen over klachten over de gemeente Gouda (pdf, 2.13 MB)

  Links

  VNG-handreiking 'Besluitvorming opvang asielzoekers en huisvesting statushouder… vng.nl/files/vng/201604_handreiking_besluitvorming_opvang_asielzoekers_en_huisvesting_statushouders.pdf
  Participatiewijzer www.nationaleombudsman.nl/participatiewijzer