Houtrookoverlast: wat kan de Nationale ombudsman wel en niet voor u doen?

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto van een rokende schoorsteen

  Met enige regelmaat ontvangt de Nationale ombudsman klachten van mensen die overlast ondervinden van het gebruik van houtkachels. Deze klachten en signalen waren voor de ombudsman aanleiding om zich meer in deze problematiek te verdiepen en te bekijken welke rol wij hierin kunnen spelen. De ombudsman heeft deze klachten en signalen bestudeerd en daarnaast gesproken met enkele gemeenten en klagers.

  De ombudsman ziet het volgende:
  Uit de klachten die wij hebben ontvangen blijkt hoe de overlast door houtrook een grote impact kan hebben op het dagelijks leven van mensen. Zij worden hiermee zeer regelmatig en soms zelfs dagelijks geconfronteerd en voelen zich machteloos als met de buren niet tot een passende oplossing gekomen kan worden. Op dat punt worden gemeenten vaak aangeschreven en gevraagd om op te treden. De ombudsman ziet dat gemeenten hier verschillend mee omgaan: waar de ene gemeente strenger controleert en optreedt, geeft de andere gemeente aan dat er door gebrek aan wet- en regelgeving weinig tegen de overlast te doen is. Daarnaast ziet de ombudsman dat klachten over de manier waarop de gemeente handelt niet altijd even goed worden herkend of worden opgepakt.

  Wat kan ik zelf doen?

  Ga eerst met degene die overlast veroorzaakt in gesprek. Komt u er vervolgens samen toch niet uit? Vraag dan uw gemeente om hulp.

  U mag van de gemeente verwachten dat meldingen van overlast adequaat worden opgepakt en dat duidelijk wordt gemaakt wat de gemeente wel en niet voor u kan betekenen.

  Wat kan de Nationale ombudsman voor u doen?

  Wat we kunnen doen is beperkt: de Nationale ombudsman kan klachten behandelen over de manier waarop gemeenten met uw meldingen en klachten over overlast zijn omgegaan.

  Bent u niet tevreden over het handelen van de gemeente, dan kunt u daarover een klacht indienen. Een klacht over de gemeente dient u eerst voor te leggen aan de gemeente zelf. Zo krijgt de gemeente de kans om de klacht te bekijken en eventueel tot een oplossing te komen. Kunt u zich vervolgens niet vinden in de reactie op uw klacht, dan kunt u de ombudsman van uw gemeente vragen naar de kwestie te kijken. Check hier bij welke ombudsman uw gemeente is aangesloten.

  Wat kan de Nationale ombudsman niet voor u doen?

  De Nationale ombudsman kan niets betekenen in klachten over de wet- en regelgeving. De politiek is hier namelijk verantwoordelijk voor. Kunt u zich niet vinden in de bestaande wet- en/of regelgeving of vindt u dat er strengere regels moeten komen voor het gebruik van houtkachels, dan kunt u zich wenden tot de Tweede Kamer of uw gemeenteraad.

  Hetzelfde geldt voor klachten over het besluit van uw gemeente al dan niet handhavend op te treden. De ombudsman kan gemeenten bijvoorbeeld niet verplichten om handhavend op te treden tegen het gebruik van houtkachels bij overlast. Hebt u een verzoek om handhaving ingediend en wordt dit door de gemeente afgewezen, dan kunt u vaak nog in bezwaar of beroep gaan. Voor meer informatie over deze procedure kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket. Contactgegevens en meer informatie vindt u op www.juridischloket.nl.