Burgemeester Zoetermeer schrijft onnodig escalerende brieven

Op deze pagina

    Nieuwsbericht
    jaarwisseling brand

    De burgemeester van Zoetermeer heeft vorig jaar een aantal brieven over de aanstaande jaarwisseling op een onnodig escalerende toon geschreven, vindt de Nationale ombudsman. De ombudsman doet de aanbeveling om in waarschuwingsbrieven alleen concreet vastgestelde feiten weer te geven. Daarnaast geeft hij de burgemeester in overweging om degenen die hij een waarschuwingsbrief stuurt de mogelijkheid te bieden hierover in gesprek te gaan.

    In de brief aan elf inwoners van Zoetermeer stelt de burgemeester dat zij niet van onbesproken gedrag zijn, eerder voor overlast hebben gezorgd en de openbare orde hebben verstoord. In de brief waarschuwt de burgemeester om bij de jaarwisseling geen overlast te veroorzaken en de openbare orde niet te verstoren. De ombudsman kan zich wel voorstellen dat de burgemeester personen die bij de vorige jaarwisseling zijn aangehouden, wil benaderen om te voorkomen dat er problemen ontstaan. De burgemeester heeft immers een verantwoordelijkheid om de openbare orde en veiligheid van de inwoners van zijn gemeente zoveel mogelijk te waarborgen. De ombudsman oordeelt dat de burgemeester er rekening mee moet houden dat alle burgers, dus ook deze groep, zich gehoord, gezien en eerlijk behandeld voelen.