Vooralsnog geen onderzoek gevolgen Groninger gaswinning

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  gaswinning in Groningen

  De Nationale ombudsman stelt vooralsnog geen onderzoek in naar de gaswinning in Groningen, ook al wordt hij met enige regelmaat daarom gevraagd. De Nationaal Coördinator Groningen heeft de opdracht om het voor bewoners makkelijker te maken om geschillen over afhandeling van schade of andere problemen te beslechten. De ombudsman besluit dit najaar of er reden is een onderzoek in te stellen.

  De ombudsman schrijft de Nationaal Coördinator Groningen in een brief: 'In het bijzonder hoor ik graag van u op welke manier een voortvarende oplossing gevonden wordt voor al bestaande schrijnende situaties.' Ook vraagt hij hoe een laagdrempelige en toegankelijke vorm van geschilbeslechting wordt ingericht voor toekomstige schadeclaims en klachten.

  Bijlagen

  Brief aan Nationaal Coördinator Groningen.pdf (pdf, 51.07 kB)