Ombudsman: rol politie en gemeente bij burenruzies beperkt

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Politie voor woning, natuur op de achtergrond

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, vindt dat het in de eerste plaats aan burgers zelf is om hun burenruzies op te lossen. Gemeenten en politie hebben een beperkte rol bij het oplossen van conflicten in de privésfeer. In een recent rapport over een burenruzie in de gemeente Lansingerland ziet hij wel een bemiddelende rol voor de gemeente en politie.

  De Nationale ombudsman ontvangt geregeld klachten over het handelen van de gemeente en politie, waarin een burenconflict de kern van het probleem is. Problemen met buren zijn vaak ingrijpend en kunnen veel ergernis veroorzaken.

  Rol politie en gemeenten

  In een burenconflict heeft de politie alleen een rol wanneer sprake is van strafbare feiten en niet als er alleen een melding is van overlast of hinder. De gemeente ziet toe op de naleving van gemeentelijke regels. Als de voorschriften overtreden worden, moeten politie en gemeente handhaven. Maar omdat de mogelijkheden en middelen om te handhaven niet onbeperkt zijn, kunnen zij daar prioriteiten in stellen.
  Daarnaast mag van de gemeente en politie worden verwacht dat zij proberen om de verstandhouding tussen de buren te verbeteren. Daarbij speelt ook de burgemeester een rol als de openbare orde in het geding is, omdat hij of zij andere betrokken instanties, zoals woningcorporaties, GGD of maatschappelijk werk met elkaar in contact kan brengen en met elkaar laten overleggen wat de beste oplossing is.