Stop homopesten!

Op deze pagina

  Column

  Er zijn de afgelopen tijd een paar spraakmakende zaken in het nieuws geweest over homo’s die te maken kregen met pestgedrag van vooral buren. Dat ging zo ver dat deze mensen vanwege de overlast moesten verhuizen. Een paar meldingen van zulke vervelende situaties heb ik ook ontvangen.

  Zo liet Evelien* mij weten dat zij en haar partner Elske* al een tijd getreiterd werden door hun buren en jongeren uit de wijk. Ze lieten hun gemeente een aantal keer weten wat er voorviel. Maar ze kregen niet de hulp die ze van de overheid hadden verwacht.

  Een ander stel, Evert* en Jan*, meldde zich bij mij en liet weten dat de gemeente de pesters wel op hun gedrag had aangesproken, maar helaas zonder blijvend resultaat. Het pesten hield aan. Zo lijkt het dus alsof er niets aan te doen valt. Maar dat kan natuurlijk niet. Samen met het Openbaar Ministerie heb ik antwoord gegeven op de vraag wat de overheid kan doen voor mensen die serieus gepest worden. Dan gaat het niet alleen om geaardheid, maar ook om pesten wegens afkomst, handicap, huidskleur of levensovertuiging.

  Iedereen moet zich tegen pesten verzetten. Vooral ook de overheid als het om strafbare feiten gaat. Zit je nu in een situatie waarin je gepest of gediscrimineerd wordt, dan gaat het erom dat je contact opneemt met de politie. Gebeurt dit in de woonomgeving, zoals bij Evelien en Elske, dan is de wijkagent een goed aanspreekpunt. Bij strafbare feiten moet een aangifte opgenomen worden. Dreigt de situatie uit de hand te lopen, dan moet hij de burgemeester vragen maatregelen te treffen om jouw veiligheid in de wijk te waarborgen.

  Dat kan bijvoorbeeld door een pittig gesprek. Als pesters met hun slachtoffers gesproken hebben houdt het pesten vaak op, maar niet altijd, zoals bij Evert en Jan. Als het gaat om strafbare feiten, dan moet de officier van justitie op basis van de aangifte de vervolgstappen zetten.

  Wat de overheid mensen die gepest of gediscrimineerd worden, dus kan bieden? Gemeente, politie en OM moeten met elkaar zorgen dat het pesten wordt aangepakt. Lees het na op de ’Stop Discriminatie kaart’ die op mijn website www.nationaleombudsman.nl/informatiemateriaal staat.

  *gefingeerde namen