Ombudsman maakt wijzer voor slachtoffers van geweldsmisdrijven

Op deze pagina

  Nieuwsbericht

  De Nationale ombudsman gaat een speciale behoorlijkheidswijzer opstellen voor slachtoffers van geweldsmisdrijven: wat mogen zij verwachten van de betrokken instanties (zoals politie en OM) vanaf het moment dat zij aangifte doen tot aan het punt dat de dader weer op vrije voeten komt. In de praktijk blijkt namelijk dat deze instanties nog niet voldoende invulling geven aan de rechten van slachtoffers en dat er nog onduidelijkheden zijn over die rechten. Het Platform Slachtofferorganisaties heeft de ombudsman dan ook gevraagd hiervoor een wijzer te maken. Deze verschijnt 12 december 2012.

  Het Platform Slachtofferorganisaties is in het leven geroepen om met gebundelde stem aandacht te vragen voor de positie van slachtoffers in het strafrecht. Zij willen de behoorlijkheidswijzer gebruiken om jaarlijks de uitvoering van slachtofferrechten te kunnen monitoren. Ombudsman Alex Brenninkmeijer vindt het belangrijk dat de wijzer goed aansluit bij de uitvoeringspraktijk. Slachtoffers moeten kunnen rekenen op een betrouwbare en transparante overheid als zij worden geconfronteerd met een misdrijf. Daarom gaat hij op 29 oktober aanstaande in gesprek met instanties die betrokken zijn bij de uitvoering van slachtofferrechten.

  Wijzers van de ombudsman

  De Nationale ombudsman heeft op verschillende terreinen een 'wijzer' gemaakt, bijvoorbeeld een handhavingswijzer, een participatiewijzer en een schadevergoedingswijzer. Een wijzer maakt duidelijk wat een burger van de overheid mag verwachten en andersom. Uitgangspunten die daarbij telkens terugkeren zijn respectvol, open en duidelijk naar elkaar zijn, betrokken en oplossingsgericht te werk gaan, en een eerlijke, betrouwbare opstelling.

  RTL Nieuws besteedt zaterdagavond 22 september aandacht aan de behoorlijkheidswijzer voor slachtoffers van geweldsmisdrijven. Dit in het kader van de Dag Herdenken Geweldsslachtoffers die dan plaats vindt.