Politiekluis blijkt niet veilig

Op deze pagina

  Column
  Foto van een jonge man

  Als de vader van Julius* overlijdt, erft Julius zijn drie geweren. Omdat hij nog geen vergunning heeft voor die wapens, brengt Julius ze netjes naar de politie Amsterdam-Amstelland. De politie bergt de geweren veilig op in een kluis totdat Julius zijn wapenvergunning heeft. Althans, dat is de afspraak. Maar nog voordat Julius de kans had om een vergunning aan te vragen, biecht de politie op dat één van de geweren uit de politiekluis is verdwenen

  Julius vindt dat hem onrecht is aangedaan en daarom vraagt hij een schadevergoeding. Maar wanneer de politie 300 euro overmaakt, stort Julius dat weer terug. Het geweer van zijn vader is van emotionele waarde en daar past geen geld bij. Hij heeft liever een antwoord op de vraag hoe het geweer uit de kluis verdwenen is.

  Julius vermoedt dat een politieambtenaar zijn geweer achterover heeft gedrukt en wil het terug hebben. Hij dient daarom een klacht in bij de politie en wil aangifte doen tegen de betrokken medewerker. Maar de politie weigert de aangifte op te nemen, omdat er inmiddels een intern onderzoek is gestart.

  Tijdens het onderzoek doet de politie niets met Julius' klacht. Na een paar maanden ontvangt hij wel een brief met de uitkomst: het geweer is nog niet gevonden en het is niet duidelijk hoe het is kwijtgeraakt. Er zijn ook geen aanwijzingen dat het is gestolen. Volgens de politie kan er net zo goed een administratieve fout zijn gemaakt waardoor het per ongeluk is vernietigd. Wel zijn de verantwoordelijke politiemensen gestraft of aangesproken. En de procedure voor het bewaren van wapens is aangescherpt.

  Daarna meldt de politie dat ze Julius' klacht definitief niet in behandeling nemen. Volgens de politie heeft Julius daar geen belang meer bij: het staat immers al vast dat het geweer zoek is en de verantwoordelijken zijn aangesproken of gestraft. Verder heeft Julius een schadevergoeding aangeboden gekregen en zijn de procedures aangescherpt. En daarmee is de kous af.

  Maar niet voor Julius en hij komt bij mij. Ik voel me wat ongemakkelijk bij zijn verhaal. Je moet er toch op kunnen vertrouwen dat spullen die je bij de politie in bewaring geeft in veilige handen zijn? Helemaal als het om wapens gaat. Het is niet alleen voor Julius erg vervelend dat hij het geweer van zijn vader kwijt is; ook vanuit maatschappelijk oogpunt vind ik het kwalijk dat de politie een wapen kwijtraakt.

  Ook in mijn onderzoek heb ik jammer genoeg niet boven tafel kunnen krijgen wat er met zijn geweer is gebeurd.  De politie heeft de regels voor het bewaren van wapens na Julius' klacht terecht aangescherpt. Helaas krijgt Julius dit geweer van zijn vader niet terug. Dat hij over het lot van dit geweer geen duidelijkheid krijgt, vind ik zuur.

  * Gefingeerde naam
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column