Belastingdienst Toeslagen gaat achterstanden wegwerken

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto van bankbiljetten en een rekenmachine

  Staatssecretaris Weekers van Financiën gaat de achterstanden aanpakken die bij de Belastingdienst ontstaan zijn in de verwerking van verzoeken om een persoonlijke betalingsregeling. Hierop had Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer in september aangedrongen via een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding hiervoor was dat hij sinds eind 2011 substantieel meer klachten van burgers ontving die bij de Belastingdienst hadden gevraagd om een persoonlijke betalingsregeling voor de terugbetaling van de huur-, zorg- en/of kinderopvangtoeslag. Zij moesten vervolgens vijf tot zes maanden wachten op antwoord van de Belastingdienst en kwamen hierdoor soms in financiële problemen. Brenninkmeijer is tevreden met de maatregelen die Weekers neemt om de situatie recht te zetten vóór het einde van het jaar.

  Maatregelen

  De Belastingdienst neemt direct een aantal maatregelen om de achterstanden weg te werken: extra personeel wordt ingezet voor de behandeling van verzoeken om een betalingsregeling. Mensen die een verzoek hebben gedaan worden telefonisch geïnformeerd over de behandeling van hun verzoek. Werkvoorraden houdt de Belastingdienst voortaan beter in de gaten gehouden. Op de website van de Belastingdienst komt betere informatie over de betalingsregelingen. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de achterstanden vóór eind 2012 zijn weggewerkt en moeten voorkomen dat er weer achterstanden gaan ontstaan.

  Wachttijd van vijf tot zes maanden

  Sinds eind 2011 ontving de Nationale ombudsman steeds meer klachten van mensen die de Belastingdienst hadden gevraagd om een persoonlijke betalingsregeling om een huur-, zorg- en/of kinderopvangtoeslag terug te betalen. Zij moesten vijf tot zes maanden wachten voordat zij antwoord kregen van de Belastingdienst terwijl de wettelijke termijn acht weken is. Zij hadden dan al een financieel probleem omdat de Belastingdienst de schulden al één of twee maanden in had gehouden op de lopende toeslagen.

  In september 2012 ging het om 9.000 verzoeken die de Belastingdienst nog moest afhandelen. Tijdens de behandeling was de Belastingdienst helemaal niet in staat informatie te geven over de situatie van degene die het betreft. 'Dat frustreert mensen en hulpverleners enorm,' aldus Brenninkmeijer. 'Bovendien gaat het om mensen met een laag inkomen die de toeslag absoluut niet kunnen missen. Ook als de Belastingdienst een toeslag maar één of twee maanden niet uitbetaalt, zakken mensen vaak door het bestaansminimum en moeten zij geld lenen van familie en kennissen om simpelweg boodschappen te kunnen betalen.'.

  Terugbetalingsregeling

  De Belastingdienst betaalt de toeslagen als voorschot uit. Bij de definitieve berekening die veel later volgt, kan blijken dat burgers nog extra toeslag krijgen of juist moeten terugbetalen. Dat laatste doet zich bijvoorbeeld voor als iemand in dat jaar een baan vindt waardoor het inkomen stijgt.. Als men de toeslagschuld niet ineens kan betalen, kan men een individuele betalingsregeling vragen die rekening houdt met de beperkte betalingscapaciteit.