Nationale ombudsman start onderzoek deugdelijkheid ontslagprocedure CWI

Op deze pagina

    Nieuwsbericht

    De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, start een onderzoek naar de deugdelijkheid van de ontslagprocedure van de Centrale organisatie Werk en Inkomen (CWI). Dit maakte hij vandaag bekend. Aanleiding voor het onderzoek zijn klachten en signalen die hem hebben bereikt over gebrek aan transparantie, belangenverstrengeling en schijn van partijdigheid bij deze procedure. Voor werknemers kan de uitkomst van de procedure leiden tot ontslag. De deugdelijkheid van de procedure moet dan ook boven twijfel verheven zijn. Het onderzoek gaat over de waarborgen van de huidige procedure, en de vraag welke waarborgen zouden moeten gelden en hoe de procedure verbeterd kan worden. De resultaten worden dit najaar verwacht.

    Als werkgevers van plan zijn een werknemer te ontslaan (bijvoorbeeld om bedrijfseconomische redenen) is een ontslagvergunning nodig. De CWI kan deze vergunning verstrekken. Voorafgaand aan het verstrekken van de vergunning wordt door een ontslagcommissie van de CWI advies gegeven. In deze commissie zitten zowel werkgevers - als werknemersvertegenwoordigers. Voor werknemers heeft de uitkomst van deze ontslagprocedure vergaande gevolgen. Werkgevers kunnen met de ontslagvergunning van de CWI in de hand een werknemer zonder ontslagvergoeding ontslaan. Werknemers moeten er daarom van op aan kunnen dat de ontslagvergunningen pas worden afgegeven na een eerlijke procedure die van voor dit soort procedures gebruikelijke waarborgen is voorzien.

    Onderzoek

    De afgelopen jaren heeft de Nationale ombudsman met regelmaat klachten behandeld van vooral werknemers over de afgifte van ontslagvergunningen. Aspecten die hierbij aan de orde zijn gekomen zijn onder meer belangenverstrengeling en schijn van partijdigheid tijdens de ontslagprocedure van de CWI. Bovendien houdt de CWI - gesteund door de Stichting van de Arbeid - de namen van de leden die tekenen voor het ontslag van een werknemer geheim. Dit wekt de indruk dat de procedure in achterkamertjes plaatsvindt. Er is bij hem dan ook twijfel gerezen over de eerlijkheid van de huidige procedure. Het onderzoek is erop gericht te weten te komen welke waarborgen in de huidige procedure gelden, welke waarborgen zouden moeten gelden en hoe de procedure eventueel verbeterd kan worden om aan de vereiste waarborgen te voldoen. De resultaten worden dit najaar verwacht.