Ombudsman stelt vragen over benoemingsprocedure vicepresident Raad van State

Op deze pagina

    Nieuwsbericht

    Drie mensen hebben de Nationale ombudsman ingeschakeld met de vraag om de procedure voor de benoeming van de vicepresident van de Raad van State te onderzoeken. Voordat de ombudsman, Alex Brenninkmeijer, beslist of hij dit onderzoek gaat doen heeft hij vragen gesteld aan de Minister van Veiligheid en Justitie. Deze minister was verantwoordelijk voor de gevolgde procedure.

    Vragen

    De ombudsman wil graag helderheid over een aantal punten in de benoemingsprocedure. Daarna beslist hij of hij verder onderzoek noodzakelijk vindt. De vragen van de ombudsman gaan over de afspraken die tijdens de kabinetsformatie zijn gemaakt, waarom er is gekozen om een advertentie te plaatsen voor de vacature, en of de overheid de schijn van partijdigheid in de gevolgde procedure heeft voorkomen en maximale transparantie heeft nagestreefd. Ook vraagt hij welke stappen er in de procedure zijn gezet en waarom.