Brandweerpreventiemedewerker Bont is geen verwijt te maken

Op deze pagina

  Nieuwsbericht

  Brandweerpreventiemedewerker Bont is op geen enkele manier een verwijt te maken voor de dramatische gebeurtenissen tijdens de brand in café het Hemeltje in Volendam. Dit constateert de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, na onderzoek van klachten van de stichting RCB en de heer Bont. De ombudsman is wel kritisch over de manier waarop het college van BenW de heer Bont in 2001 heeft gerehabiliteerd na uitspraken van de toenmalige burgemeester in het televisieprogramma Netwerk. Maar dat is onvoldoende reden om van het huidige college een aanvulling op de rehabilitatie te verlangen. Dit heeft de ombudsman de heer Bont en het college van BenW laten weten.

  Geen verwijt

  De diverse uitvoerige onderzoeken naar de gebeurtenissen in de nieuwjaarsnacht in 2001 zijn er helder over dat brandweerpreventiemedewerker Bont niet iets te verwijten valt. De burgemeester en betrokken wethouder hebben hun bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen en zijn afgetreden. De heer Bont heeft nadien promotie gemaakt bij de brandweer. Dat zegt ook iets over de waardering voor zijn functioneren.

  De ombudsman kan zich voorstellen dat de heer Bont het bericht van het college van BenW in het Nieuw Volendams dagblad van 10 januari 2001 over de uitlatingen van de toenmalige burgemeester in het programma Netwerk niet als volwaardige rehabilitatie heeft ervaren. Het college had duidelijker kunnen zijn over de rol van de heer Bont en over de eigen verantwoordelijkheid. Het voert echter te ver om tien jaar later van het huidige college nog een invulling of uitwerking van de rehabilitatie te verlangen.

  Vaststellingsovereenkomst behoorlijk tot stand gekomen

  De vaststellingsovereenkomst tussen de gemeente en de heer Bont voor de beëindiging van zijn dienstverband in 2009 is op een behoorlijke manier tot stand gekomen. De ombudsman constateert dat er sprake is geweest van een langzaam escalerend arbeidsconflict. Hij heeft geen aanwijzingen gevonden dat het college heeft aangestuurd op een ontslag in verband met de gebeurtenissen in 2001.