Nationale ombudsman schort onderzoek Eurotop deels op

Op deze pagina

    Nieuwsbericht

    De Nationale ombudsman, mr. dr. M. Oosting, schort het onderzoek naar aanleiding van een klacht van het Autonoom Centrum over het politieoptreden tijdens de Eurotop gedeeltelijk op. Hij heeft hiertoe besloten omdat een aantal demonstranten die destijds zijn aangehouden op grond van artikel 140 Wetboek van Strafrecht, een schadeclaim hebben neergelegd bij de rechter. Inmiddels staat definitief vast dat de rechter de claim in juli zal behandelen.

    Het onderzoek van de Nationale ombudsman is gestart op 29 januari 1998. Het deel dat nu wordt opgeschort, heeft betrekking op het aanhouden en in verzekering stellen van de demonstranten op grond van artikel 140 Wetboek van Strafrecht. De reden voor de opschorting is dat het in verband met de Wet Nationale ombudsman vast beleid is om een gedraging waarover een klacht is ingediend niet (verder) te onderzoeken wanneer een gerechtelijke procedure loopt waarin dezelfde gedraging aan de orde komt. Na afronding van deze procedure kunnen de klagers zich eventueel weer tot de Nationale ombudsman wenden met het verzoek het onderzoek te heropenen.

    De Nationale ombudsman zet de behandeling van de overige onderdelen van de klacht van het Autonoom Centrum voort. Deze hebben onder andere te maken met het terugsturen van de Italiaanse treinreizigers, het opleggen van beperkingen aan demonstraties, en het uitzetten van uit het buitenland afkomstige artikel 140-arrestanten.