Publiceren foto’s supporters Utrecht-Twente niet onbehoorlijk

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto van menigte mensen

  De Nationale ombudsman doet geen verder onderzoek naar de klacht van vier voetbalsupporters over publicatie door de politie van hun foto op internet na voetbalrellen. Brenninkmeijer ziet hiervoor geen aanleiding. De politie plaatste de foto's na ongeregeldheden bij de wedstrijd tussen FC Utrecht en FC Twente vorig jaar december.

  De politie zette na de voetbalrellen alles op alles om de relschoppers op te sporen. Daarbij vergelijken ze de camerabeelden van de ongeregeldheden in het stadion met foto's die tijdens de wedstrijd genomen zijn van de supporters op de tribune. Deze foto's zijn scherper en de personen beter herkenbaar. Op basis van overeenkomsten in het signalement zijn deze foto's vervolgens gepubliceerd als zijnde de verdachte relschoppers. De foto's verschijnen uiteindelijk op www.politie.nl, televisiezender RTV5 en later in het programma 'Opsporing verzocht'.

  Klacht inbreuk persoonlijke levenssfeer

  Vier supporters dienden een klacht in bij de Nationale ombudsman. Zij vinden dat de politie te lichtvaardig de foto's heeft gepubliceerd en dat dit een grote inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer heeft. Zij zijn door de rechter vrijgesproken van het plegen van openlijk geweld. Door de publicatie van de foto's staan zij nu toch te boek als hooligans.

  Geen onderzoek

  De ombudsman heeft vooronderzoek gedaan naar de klachten. Hij stelt voorop dat het om ernstig geweld tegen stewards en politie ging, hetgeen het tonen van beelden van verdachten op tv en internet in beginsel rechtvaardigt. De rechter heeft in de zaken van andere verdachten, die wel veroordeeld zijn, geoordeeld dat het tonen van deze foto’s niet onrechtmatig was. Gebleken is dat de selectie van de foto’s zorgvuldig tot stand is gekomen, waarbij per verdachte een eigenstandige beslissing is genomen. De supporters die zich tot de ombudsman hebben gewend zijn weliswaar vrijgesproken omdat de politierechter niet bewezen achtte dat zij hadden deelgenomen aan het geweld, maar vast staat wel dat zij tussen de relschoppers stonden. De herkenning op basis van het signalement is een dus juiste geweest, met andere woorden: er was geen "mismatch". Om deze redenen en omdat de rechter zich in de zaken van andere verdachten al over het publiceren van de foto’s heeft uitgesproken, ziet de ombudsman te weinig aanknopingspunten om de klacht verder te onderzoeken.

  Aandacht voor beschermen privacy supporters

  Het feit dat de ombudsman in deze zaak geen onderzoek instelt, betekent niet dat hij geen aandacht heeft voor het spanningsveld van het beschermen van de privacy van supporters en het effectief en proportioneel optreden van de politie bij ongeregeldheden rondom voetbalwedstrijden. De ombudsman houdt de ontwikkelingen rondom deze problematiek scherp in de gaten. Hij deed ook al eerder onderzoek naar dit onderwerp. Daarover publiceerde hij op 2 september 2011 het rapport 'Gelukkig hebben we de foto's nog' over het fotograferen van supporters door politie bij voetbalwedstrijden.