Nationale ombudsman en Kinderombudsman onderzoeken rol politie bij nakoming van omgangsregelingen

Op deze pagina

    Nieuwsbericht

    De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman starten in september een onderzoek naar de rol van de politie bij het nakomen van omgangsregelingen bij vechtscheidingen. De Nationale ombudsman ontvangt geregeld signalen over de vragen waar de politie mee worstelt als het gaat om de rol die zij heeft als een omgangsregeling niet wordt nagekomen. In dit onderzoek staat de vraag centraal wat mensen in een dergelijke situatie redelijkerwijs van de politie mogen verwachten. Daarbij staat het belang van het kind steeds voorop.

    In een vonnis bij echtscheidingen laat de rechter opnemen dat desnoods “met behulp van de sterke arm” naleving van een uitspraak over een bezoekregeling kan worden afgedwongen. Het probleem waarmee de politie worstelt is, dat zij enerzijds gehouden is een rechterlijke uitspraak uit te voeren, maar anderzijds ziet dat het politieoptreden vaak tot verdere escalatie leidt. Het onderzoek is bedoeld om de politie handvatten te geven voor het omgaan met dergelijke lastige dilemma’s in een zo geëscaleerde situatie.

    Het onderzoek wordt in 2015 afgerond.