Naamsverwarring bij de gemeente

Op deze pagina

  Column

  De Pools-Nederlandse Erek* komt in blijde stemming aan bij de gemeente Amsterdam. Hij is voor de tweede keer vader geworden van een dochter en komt aangifte doen. Hij geeft haar voor- en achternaam op. In Polen is het zo dat je aan de achternaam kan zien of iemand een man of een vrouw is. Ereks achternaam eindigt op cki, maar voor zijn dochter past hij dit dus aan in cka. Toen hij zijn eerste kindje aangaf bij de gemeente Amstelveen heeft hij dit ook gedaan. De gemeente Amsterdam zegt Erek echter dat zijn dochter dezelfde achternaam moet krijgen als hij. Hij heeft ook de Nederlandse nationaliteit en dus passen zij de Nederlandse regels toe voor naamgeving. Erek vertelt dat het bij zijn eerste dochter geen probleem was. Waarom nu wel? Omdat de gemeente Amstelveen daar een fout heeft gemaakt, is het antwoord. Erek weet niet wat hij moet doen en besluit zijn dochter dan toch aan te geven met zijn achternaam.

  Een week na deze verwarrende gebeurtenis krijgen Erek en zijn vrouw een brief van de gemeente Amstelveen. De geboorteakte van hun eerste dochter moet worden aangepast. Door een vergissing zijn daar de Poolse regels voor naamgeving toegepast, waardoor haar naam eindigt op cka. Erek zegt de gemeente niet akkoord te gaan met de aanpassing. De gemeente vraagt het hem nogmaals. Maar als Erek voet bij stuk houdt start de gemeente een procedure bij de rechtbank. Erek moet hiervoor een advocaat inschakelen om zijn zaak te verdedigen. Die vraagt de rechter om de eerste dochter haar achternaam te laten houden en zijn tweede dochter diezelfde naam te geven. De rechter geeft Erek uiteindelijk gelijk.

  Hoewel Erek zeer blij is, heeft hij zo’n 6.000,- euro kosten moeten maken voor de advocaat. Hij vraagt Amstelveen de kosten te compenseren. Maar de gemeente weigert en Erek stapt naar mij. Vind ik deze weigering behoorlijk? Nee. Erek is door Amstelveen onnodig partij in een juridische procedure geworden en is zo opgezadeld met hoge kosten. De gemeente had ook persoonlijk met hem kunnen overleggen over het gelijk maken van de namen van de dochters. Ik vraag de gemeente alsnog het gesprek met Erek aan te gaan, maar dan over een tegemoetkoming in advocaatkosten.

  Dit gebeurt. Na een goed gesprek besluit de gemeente Erek € 4.500 terug te geven. Fijn voor Erek. En voor de gemeente een les om eerst het gesprek aan te gaan in plaats van een juridische procedure.

  * gefingeerde naam
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column