Dure naamswisseling

Op deze pagina

  Column
  Foto van een man

  Zalim* is van Koerdische afkomst en hij is in 2000 in Nederland toegelaten als vluchteling vanuit Turkije. Hij en zijn gezin hebben daarna een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd gekregen. Klaar om hier een nieuwe toekomst op te bouwen. Geen vrees meer voor een onmenselijke behandeling in Turkije…of toch wel?

  Ruim tien jaar later heeft Zalim zijn leven hier opgebouwd: een goede baan, fijne vrienden en ook met zijn gezin gaat het goed. Hij wil graag Nederlander worden en daarom vraagt hij de gemeente om naturalisatie. Bij de gemeente vertelt Zalim dat hij eigenlijk ongelukkig is met zijn Turkse naam. Deze heeft namelijk een zeer negatieve betekenis. Maar ja, in Turkije was het verboden om zijn Koerdische naam te voeren. De medewerker bij de gemeente vertelt hem dat hij zijn naam kan laten wijzigen als hij dat wil. Zalim maakt van die gelegenheid gebruik en doet naast zijn naturalisatieverzoek ook een verzoek tot naamswijziging. Voortaan gaat hij met de Koerdische naam Mokan* door het leven.

  Maar dan krijgt Mokan een officieel bericht dat hem de stuipen op het lijf jaagt: de IND heeft het voornemen om zijn verblijfsvergunning in te trekken. Die twijfelt nu namelijk aan Mokan's eerder opgegeven identiteit en vermoedt dat er sprake is van identiteitsfraude. Mokan en zijn gezin leven door dit bericht in grote angst want terugkeer naar Turkije is een schrikbeeld. Hij schakelt een advocaat in. Spannende maanden en een officieel gesprek volgen, waarin Mokan nogmaals uitlegt waarom hij zijn naam heeft gewijzigd. Met uiteindelijk een goede afloop want Mokan's verblijfsvergunning wordt toch niet ingetrokken omdat hij terecht zijn naam had veranderd. Grote opluchting! Maar ook frustratie want hij heeft onnodig advocaatkosten gemaakt en de IND wil deze niet vergoeden. Daarover klopt Mokan bij mij aan.

  Dit verhaal maakt indruk op mij. Mokan heeft met zijn gezin bestaanszekerheid opgebouwd in Nederland, maar wordt overvallen door deze eenzijdige actie van de IND. Die had zorgvuldiger te werk kunnen gaan. Eén telefoontje bijvoorbeeld had direct al helderheid kunnen geven over Mokan's redenen voor  zijn naamswijziging. Begrijpelijk dat Mokan een advocaat in de armen heeft genomen om zijn verhaal bij de IND te kunnen doen. Ik heb de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aanbevolen om nog eens goed na te denken over het vergoeden van de advocaatkosten. Daar wil hij helaas niets van weten. Hij vreest dat hij dan in dit soort situaties voortaan altijd advocaatkosten moet vergoeden. Deze starre opstelling stelt mij erg teleur. Maar mijn invloed houdt hier helaas op…

  Gefingeerde naam
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column