Alleen met de feestdagen?

Op deze pagina

  Column
  Lachende Aziatische vrouw

  Sjoerd* wil zijn Peruaanse vriendin Sophia* voor de feestdagen over laten komen naar Nederland. Voor een machtiging tot voorlopig verblijf vult hij het formulier in van de Visadienst van de IND. Ook stuurt hij de gevraagde documenten mee. Niets staat hun samenzijn voor de naderende feestdagen nog in de weg… denken ze.

  Want de Visadienst wijst hun aanvraag af. Deze zou niet compleet zijn. De scan van de Spaanse verblijfsvergunning van Sophia is onleesbaar, er ontbreken kopieën van de lege pagina's van het paspoort en nog twee andere documenten.

  Dit verbaast het stel, aangezien ze alle documenten hebben ingeleverd die op het formulier van de Visadienst staan. Sjoerd belt een medewerker van de Visadienst. De slechte scan van de verblijfsvergunning kwam door de manier waarop de Visadienst zelf documenten scant. En sinds een paar maanden zijn kopieën van de lege pagina’s van het paspoort niet meer nodig. Maar daar was degene die de aanvraag behandelde niet van op de hoogte.

  Tóch moeten Sjoerd en Sophia de ontbrekende documenten binnen twee weken inleveren. De Visadienst ziet dit bovendien als een nieuwe aanvraag. En dus moeten zij inmiddels 1.250 euro in plaats van 830 euro betalen. Want de kosten voor het behandelen van zo’n aanvraag zijn inmiddels verhoogd.

  Dit vindt Sjoerd onbegrijpelijk. Volgens hem is dit nog steeds dezelfde aanvraag en hebben ze alle documenten ingeleverd waar de Visadienst in eerste instantie om vroeg. Maar om de MVV zo snel mogelijk te krijgen, betaalt Sjoerd en levert ook de extra documenten in. Want de feestdagen komen snel dichterbij en die wil hij samen met Sophia vieren. Een paar dagen later ontvangen ze een positief advies. Gelukkig, Sophia kan naar Nederland komen. Maar Sjoerd dient wel een klacht in bij de Visadienst over de extra kosten die ze moesten maken. Die klacht wimpelt de Visadienst weg en daarom roept Sjoerd mijn hulp in.

  Ik weet dat de Visadienst bij een onvolledige aanvraag iemand de kans moet geven binnen een bepaalde tijd alsnog de ontbrekende documenten in te leveren. Dan blijft het gewoon de eerste aanvraag natuurlijk tegen dezelfde prijs. Maar de minister van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die verantwoordelijk is, zegt dat dit alleen geldt als er één document mist.

  Dat controleer ik en het blijkt niet te kloppen. Veel of weinig gemiste documenten, iemand moet áltijd die kans krijgen om aan te vullen. Bovendien hadden Sjoerd en Sophia alles ingeleverd waar de Visadienst om had gevraagd. Uiteindelijk ziet de IND in dat ze geen poot hebben om op te staan en ze betalen het verschil in kosten van 420 euro terug. Een fijne uitkomst waar Sjoerd en Sophia nu oog in oog met elkaar op kunnen proosten. Gelukkig Nieuwjaar!

  * Gefingeerde naam
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column