Patstelling met de IND

Op deze pagina

  Column
  Foto van een jonge man

  Ruben* woont in Den Bosch met zijn Wit-Russische vrouw Irina*. Irina's familie woont ook in Nederland, behalve haar moeder Yalena* van 90. Yalena heeft in Wit-Rusland geen familie meer om voor haar te zorgen. Ruben wil zijn schoonmoeder daarom naar Nederland laten komen. Daarvoor heeft Yalena een verblijfsvergunning nodig

  Ruben vraagt meerdere keren zo'n vergunning aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Eerst voor onbepaalde tijd, zodat zijn schoonmoeder permanent in Nederland kan gaan wonen. Die aanvraag wijst de IND af. Daarna vraagt Ruben een vergunning voor zes maanden, zodat Yalena in elk geval tijdens de winter in Nederland kan zijn. Maar ook die wordt geweigerd.

  Keer op keer weigert de IND de vergunningen die Ruben aanvraagt. De IND denkt dat Yalena helemaal niet van plan is om na zes maanden weer terug te gaan naar Wit-Rusland. Ruben heeft immers eerst een vergunning voor onbepaalde tijd aangevraagd. Toen hij die niet kreeg, vroeg hij toestemming  voor zes maanden. Bovendien heeft Yalena weinig binding met Wit-Rusland. Al haar familie woont in Nederland. Ze heeft in Wit-Rusland alleen een flatje en het recht op een graf. En dus is de kans groot dat ze eigenlijk van plan is om illegaal in Nederland te blijven, zegt de IND. Als Ruben zich beroept op zijn recht om familie te zien, zegt de IND dat hij dit recht maar in Wit-Rusland moet realiseren.

  Ruben kan deze patstelling niet doorbreken. Hij dient een klacht in bij de IND. Die zegt dat Ruben niet kan aantonen dat Yalena terug gaat naar Wit-Rusland, bijvoorbeeld door een retourticket te laten zien. Logisch, zegt Ruben, want hij zou Yalena met de auto halen en brengen. Maar de IND houdt voet bij stuk.

  Ruben trekt bij mij aan de bel. Hij vindt dat de IND niet naar mogelijkheden zoekt om zijn schoonmoeder op familiebezoek te laten komen, maar alleen belemmeringen ziet. En hij vindt het vervelend dat de IND hem afschildert als iemand die niet betrouwbaar is. Verder zit het hem dwars dat de IND alleen per brief communiceert. Met een telefoontje zou Ruben sneller antwoorden hebben.

  Ik ben het met Ruben eens dat de IND niet correct met zijn aanvragen is omgegaan. Burgers hebben het recht om hun familie te zien, ook als die in het buitenland woont. De IND had de aanvragen niet botweg moeten afwijzen, maar had samen met Ruben moeten kijken onder welke voorwaarden Yalena toch tijdelijk naar Nederland kan komen. Ik heb de IND dan ook geadviseerd om op korte termijn met Ruben te overleggen over hoe hij zijn schoonmoeder voor drie maanden naar Nederland kan laten komen. De IND heeft Ruben inmiddels uitgenodigd voor een gesprek. Ik ben benieuwd naar de uitkomst.

  * Gefingeerde naam
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column