januari

naar boven
19 januari
Nieuwsbericht
Drie politieagenten voor woning, natuur op de achtergrond

Ombudsman start onderzoek naar gijzelingen

De Nationale ombudsman start een onderzoek naar gijzelingen bij het niet-betalen van verkeersboetes. Gijzeling van mensen die niet kúnnen betalen is zinloos; het leidt niet tot gewenste betaling, het ontwricht hun dagelijkse bestaan en de maatschappelijke kosten zijn hoog. De ombudsman onderzoekt…
Lees meer
23 januari
Nieuwsbericht
Foto van hal ziekenhuis

Ziekenhuisrekeningen onvoldoende transparant

De Nationale ombudsman concludeert in zijn rapport 'Ziekenhuisrekeningen op weg naar transparantie?' dat burgers van de overheid verwachten dat zij voorafgaand aan een medische behandeling inzicht krijgen in kosten. Hierdoor kunnen zij een verantwoorde keuze maken. Van Dooren: 'Aan deze…
Lees meer

februari

naar boven
4 februari
Nieuwsbericht
Oudere dame in rolstoel met verpleegster

Interventies bij SVB over PGB leiden niet tot verbeteringen

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) blijkt eind januari en begin februari 2015 niet in staat om de uitbetaling van het Persoonlijk Gebonden Budget (PGB) behoorlijk uit te voeren, waardoor een groot aantal budgethouders en daarmee zorgverleners in de problemen is geraakt.
Lees meer
12 februari
Nieuwsbericht
vliegtuig voor vertrek

Nationale ombudsman start onderzoek naar uitzettingsvluchten

De Nationale ombudsman is een onderzoek gestart naar uitzettingsvluchten van uitgeprocedeerde migranten. Hij gaat in kaart brengen hoe in Nederland toezicht wordt gehouden op uitzettingsvluchten en hoe de mensenrechten bij die vluchten worden gewaarborgd. De aanleiding voor het onderzoek is een…
Lees meer
12 februari

maart

naar boven
6 maart
31 maart
31 maart
Nieuwsbericht
Foto van Nationale ombudsman Reinier van Zutphen

Reinier van Zutphen beëdigd als Nationale ombudsman

Dinsdag heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg, Reinier van Zutphen beëdigd als Nationale ombudsman. Van Zutphen zegt in een eerste reactie: 'De overheid moet zich goed realiseren welke invloed zij heeft op het dagelijks leven van mensen.' Van Zutphen neemt eerst de tijd om…
Lees meer

april

naar boven
1 april
Dossier

Dossier: Decentralisatie

Gemeenten zijn verantwoordelijk burgers toegang te geven tot (jeugd)zorg, participatie arbeidsmarkt en maatschappelijke ondersteuning.
Lees meer
21 april
Nieuwsbericht
Foto van congres decentralisatie

Gemeenten leren van klachten van burgers

Gemeenten investeren in een goede behandeling van klachten van burgers. Dit is een van de uitkomsten van het congres 'Terug aan tafel' dat de Nationale ombudsman onlangs organiseerde. Tijdens dit goed bezochte congres deelden enthousiaste gemeentelijke ambtenaren en bestuurders hun ervaringen…
Lees meer
2 mei
Column
Foto van een man

Veel zorgen in de zorg

John de Weijer* is een gediplomeerde hulpverlener met meer dan vijftien jaar ervaring. Hij helpt mensen die zelfstandig wonen bijvoorbeeld met het douchen, zich aankleden en het aantrekken van steunkousen. Dit is voor elke cliënt weer anders. John zet zich met ziel en zaligheid in voor zijn cliënten…
Lees meer
27 mei
Nieuwsbericht
Foto van een mevrouw die iemand sokken aantrekt

Ombudsman verlegt focus van zijn onderzoek naar pgb-trekkingsrechten

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, verlegt de focus van zijn onderzoek naar de pgb-trekkingsrechten naar de toekomst. Inmiddels staat niet meer ter discussie of de invoering van het trekkingsrecht met problemen gepaard is gegaan. 'Iedereen is zich hier nu wel van bewust', aldus Van Zutphen…
Lees meer

juni

naar boven
16 juni
Nieuwsbericht
Foto van Nationale ombudsman Reinier van Zutphen aan de telefoon met iemand met een klacht

Een 7,6 voor onze telefonische dienstverlening

Vandaag bestaat ons Ombudsplein 1 jaar! Op dit plein hebben onze medewerkers het afgelopen jaar ruim 30.000 telefonische vragen beantwoord en klachten behandeld of opgelost. En naar tevredenheid: in een recent onderzoek geeft u een 7,6 voor de dienstverlening. Daar zijn we blij mee. Maar dat…
Lees meer
26 juni
Nieuwsbericht
Foto van marcherende Nederlandse militairen

Veteranenombudsman bestaat 1 jaar

Sinds 28 juni vorig jaar, is de Nationale ombudsman ook Veteranenombudsman. De Veteranenombudsman is de enige onafhankelijke instantie die klachten behandelt van veteranen over overheids- en niet-overheidsinstanties. 220 veteranen hebben een klacht ingediend. Naast individuele oplossingen, heeft de…
Lees meer

juli

naar boven
1 juli
2 juli
Nieuwsbericht
Infographic waarin is aangegeven in welke situatie een beroep gedaan kan worden op de politie bij echtscheidingen

Onduidelijkheid over rol politie bij niet nakomen omgangsregelingen

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, en de Kinderombudsman, Marc Dullaert, pleiten voor duidelijkheid over de rol van de politie wanneer een omgangsregeling na een echtscheiding niet wordt nagekomen. Uit hun onderzoek 'Veiligheid voorop!' blijkt dat de verwachtingen over de rol van politie…
Lees meer
6 juli
Nieuwsbericht
bonaire

Nationale ombudsman start onderzoek naar openbaar lichaam Bonaire

Trage afhandeling van klachten en het herhaaldelijk uitblijven van reacties op verzoeken door het openbaar lichaam Bonaire (OLB) is voor de Nationale ombudsman aanleiding om een formeel onderzoek te starten naar vijf zaken. Hij vindt dat de dienstverlening aan de burger in het gedrang komt door het…
Lees meer
10 juli
Nieuwsbericht
Foto van een Nederlands paspoort

"En toen was ik mijn Nederlanderschap kwijt"

In maart van dit jaar deed de Nationale ombudsman een oproep om gevallen te melden van mensen die hun Nederlanderschap tegen hun wil zijn kwijtgeraakt. Op deze oproep kwamen 500 reacties. Aanleiding voor de oproep was een klacht van een echtpaar dat zonder dat zij het wisten hun Nederlanderschap…
Lees meer

augustus

naar boven
24 augustus
25 augustus

september

naar boven
11 september
11 september
15 september
Nieuwsbericht
Foto van de ombudsbus

De Nationale ombudsman komt naar Utrecht!

Heeft u een probleem met een overheidsinstantie zoals de Belastingdienst, het CJIB, de gemeente of het UWV? En komt u er niet uit? Kom dan naar de Ombudsbus van de Nationale ombudsman. Van 24 t/m 26 september brengen we een bezoek aan de provincie Utrecht. Met een team medewerkers gaat Reinier van…
Lees meer

oktober

naar boven
7 oktober
7 oktober
Nieuwsbericht
Foto van een vrouw aan de telefoon

Ombudsman: openbaar lichaam Bonaire reageert te traag

De Nationale ombudsman vindt dat openbaar lichaam Bonaire (OLB) tekort is geschoten in de communicatie met burgers. Hij behandelt in het rapport 'En toen bleef het stil…' vijf verschillende klachten. Hij constateert dat er pas na een lange tijd een reactie van het OLB volgde of dat zaken pas na zijn…
Lees meer
8 oktober
8 oktober
28 oktober

november

naar boven
12 november
Nieuwsbericht
Geel gekleurde gevangenisdeur

Gijzelingen: Burgers zonder geld ten onrechte gevangen gezet

Mensen die boetes niet konden betalen omdat ze te krap bij kas zaten, zijn ten onrechte van hun vrijheid beroofd. Dit concludeert Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn rapport 'Gegijzeld door het systeem'. De ombudsman onderzocht het opsluiten van mensen die boetes niet betalen omdat ze…
Lees meer
17 november
25 november
Nieuwsbericht
blauwe envelop van de Belastingdienst

Ombudsman onderzoekt verdwijnen blauwe envelop Belastingdienst

De Nationale ombudsman start een onderzoek naar de verplichting om berichten van de Belastingdienst uitsluitend digitaal te ontvangen. De zogeheten blauwe envelop wordt stapsgewijs vervangen door digitaal verkeer. Hij heeft hier sinds begin november 475 signalen van verontruste burgers over…
Lees meer

december

naar boven
17 december
Nieuwsbericht
zieke vrouw ligt in bed

Garandeer toegang medisch noodzakelijke zorg voor ongedocumenteerden

Personen die niet rechtmatig in Nederland verblijven, zogeheten ‘ongedocumenteerden’, en zorgverleners zijn onvoldoende bekend met de regels over het recht op medisch noodzakelijke zorg. Daardoor krijgen ongedocumenteerden niet altijd de zorg die zij nodig hebben. Dit schrijven het College voor de…
Lees meer
22 december
Nieuwsbericht
vrouw betaald contant aan de kassa, man neemt het geld in ontvangst

Ombudsman: Gemeenten moeten ook contant geld accepteren

De Nationale ombudsman vindt dat gemeenten niet alleen pinbetalingen mogen accepteren voor bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs. Dit oordeelt hij in een rapport naar aanleiding van een klacht over het verplicht via de pin betalen in de gemeente Leiden. De ombudsman heeft ook andere gemeenten…
Lees meer
23 december
Nieuwsbericht
verkeerscontrole door motoragent

Politie verantwoordelijk voor automatische kentekencontroles

Alleen de politie is verantwoordelijk voor de referentiebestanden waar gebruik van wordt gemaakt bij de controle op kentekens. Dit schrijft de Nationale ombudsman in een rapport naar aanleiding van een klacht van een man die veertien maal ten onrechte was staande gehouden bij een kentekencontrole…
Lees meer