Ombudsman onderzoekt verdwijnen blauwe envelop Belastingdienst

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  blauwe envelop van de Belastingdienst

  De Nationale ombudsman start een onderzoek naar de verplichting om berichten van de Belastingdienst uitsluitend digitaal te ontvangen. De zogeheten blauwe envelop wordt stapsgewijs vervangen door digitaal verkeer. Hij heeft hier sinds begin november 475 signalen van verontruste burgers over ontvangen. De ombudsman stelde begin november staatssecretaris Wiebes vragen over de gevolgen van de verplichte elektronische berichtenverkeer voor burgers die niet digitaal vaardig zijn.

  Het aanblijvend hoge aantal signalen geeft ombudsman Reinier van Zutphen aanleiding om een onderzoek te starten. De centrale vraag is in hoeverre de Belastingdienst heeft voldaan aan wat mensen redelijkerwijs mogen verwachten van de Belastingdienst bij het invoeren van verplicht elektronisch berichtenverkeer. En in hoeverre in de praktijk een uitzondering mogelijk is voor mensen die hier moeite mee hebben.  De ombudsman kijkt naar zowel de informatievoorziening over de veranderingen, maar ook naar de manier waarop de Belastingdienst mensen helpt die dit als een obstakel ervaren. Hij verwacht zijn onderzoek in het voorjaar van 2016 af te ronden.

  Achtergrond

  Op 1 november 2015 is de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst (EBV) in werking getreden. Het doel van de wet is om alle correspondentie tussen burger en Belastingdienst digitaal te laten verlopen. De wet wordt gefaseerd en met een gewenningsperiode ingevoerd. In deze eerste fase gaat het om mensen die recht hebben op een toeslag. Vanaf december 2015 wordt de voorschotbeschikking 2016 uitsluitend digitaal verstuurd en niet meer per post.

  Individuele klachten en signalen

  Heeft de Belastingdienst in een brief aan u verteld dat u post van de Belastingdienst voortaan uitsluitend digitaal kunt ontvangen? En bent u daar niet tevreden over? Dan kunt u met de Nationale ombudsman bellen over uw individuele zaak: 0800 - 33 55 555 (gratis). Wij zullen uw klacht als signaal meenemen in ons onderzoek.

  Het is aan de Belastingdienst om te beoordelen of uw situatie dusdanig is dat u uitgezonderd kunt worden van de digitale correspondentie. U kunt voor het beoordelen van uw situatie contact opnemen met de Belastingtelefoon, 0800 – 23 58 352 (gratis).

  Mocht de Belastingdienst u niet willen uitzonderen, dan kan de Nationale ombudsman daar in uw individuele geval waarschijnlijk geen verandering in brengen. In ons onderzoek zullen wij wel aandacht besteden aan de signalen die wij hebben ontvangen van burgers. 

  Bijlagen

  Brief Nationale ombudsman aan staatssecretaris Wiebes - blauwe envelop (pdf, 78.41 kB)
  Brief staatssecretaris Wiebes aan Nationale ombudsman - blauwe envelop (pdf, 62.63 kB)
  Aankondiging opening onderzoek naar verdwijnen blauwe envelop (pdf, 60.28 kB)

  Links

  Reactie Belastingdienst op onderzoek Nationale ombudsman belastingdienst-in-beeld.nl/reactie-op-onderzoek-nationale-ombudsman/